Vargexperter i Slovenien rekommenderar stängsel om 1,6 meter och vakthundar

I de Slovenska skogarna finns ett 40-tal vargar. Trots en relativt liten population har kostnaderna för attacker på tamboskap skjutit i höjden. Kostnaden för skador i samband med rovdjursattacker mellan 2007 och 2011 är i intervallet 18 till 31 miljoner kronor.

Inom det Slovenska forskningsprojektet, SloWolf följer man utvecklingen noga och känner mer eller mindre till varje vargindivid som finns i skogarna. På den Slovenska sidan av gränsen finns minst 32 vargar. Tillsammans med gränsöverskridande vargar är den totala populationen cirka 50 djur. Under den gångna säsongen har 12 vargar skjutits.

SloWolf har till syfte att utvärdera och lägga grunden för en långsiktig strategi och bevarandestatus för den inhemska vargstammen. Projektet löper fram till och med 2013 då man hoppas på att ha kommit fram till lösningar som fungerar för samexistens mellan vargar och människor.

– Problemet är inte antalet vargar utan det bristande skyddet av tamboskap, säger Thomas Skrbinšek, biolog vid SloWolf.

 

Högre stängsel och boskapsvaktande hund

Ett normalhögt stängsel i Slovenien är 110 centimeter och elektrifierat. Det är inte tillräckligt menar SloWolf, då en varg enkelt hoppar över ett sådant hinder. För att vara helt säker bör ett stängsel vara minst 160 centimeter högt och kombineras med boskapsvaktande hundar.

De lantbrukare som visat intresse och engagemang inför samexistensen med vargar har fått boskapsvaktande hundar av rasen Kraševec tornjak som alltså tillsammans med ett högt elektrifierat stängsel har visat sig fungera väl.

Kostnaden för ett sådant stängsel i Slovenien beräknas till allt mellan 1200 och 1400 kronor per 50 meter. Det är en kostnad som SloWolf hoppas att staten är villig att hjälpa till med för att förbättra möjligheten till samexistens med vargar och på så vis även skapa förutsättningar för vargens långsiktiga överlevnad i Slovenien.

Länk till originalartikeln.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se