Vargflock angrep tåg för att komma åt får

När vintrarna blir riktigt hårda blir vargflockarna allt mer desperata i jakt på föda. Det visar bland annat en notis i Helsingfors Dagblad (nr 27) den 1 februari 1867 då ett godståg lastat med får angreps mitt på spåret.

Den ovanliga händelsen beskrivs så här av Helsingfors Dagblad:

Ett bantåg angripet af varg. Detta år hafva Ardennerskogarne varit hemsökta af ett större antal vargar än någonsin. Ett godståg lastadt med får, som genomreste denna trakt, nödgades der helt plötsligt stanna, emedan den myckna snön gjort det omöjligt att färdas vidare fram. Ett bud afsändes nu till närmaste station efter hjelp och öfriga 4 à 5 personer, som åtföljde tåget, började söka skotta undan snön.

Oförmodadt höres bakom dem ett hest tjut; de vända sig om och se sig omringade af en skock vargar hvilka lockats dit af lukten på får. För våra konduktörer och maskinister, som voro alldeles obeväpnade, återstod intet annat, än att i största hast retirera till en vaggon och der förskansa sig.

Förgäves blåste de med ångpipan och svängde omkring sig lanternor; vargarne läto sig detta intet bekomma, utan började snart en ursinnig stormlöpning mot godsvagnarna, som inneslöto fåren, dem de dock ej kunde sönderbryta så, att de skulle åtkommit sjelfva fåren. Denna stormlöpning räckte i 2 à 3 timmar, tills dess den efterskickade hjelpen anlände.”

 

 

 

Fotnot: De röda rutorna skapas av söktjänsten i tidningsarkivet efter lyckad sökning på ordet ”varg”.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se