Vargflytt accepteras för att få vargjakt

Varg som sövts med bedövningspil i väntan på flytt.

Sövd varg i väntan på flytt.


Ur Jakt & Jägare 2009:

Ett unikt gemensamt utspel i vargfrågan har gjorts. Det är Jägarnas Riksförbund och Jägareförbundet tillsammans med Samernas Riksförbund, bönderna i LRF, Jordägareförbundet och Kennelklubben som står bakom en gemensam skrivelse till Miljödepartementet.
Organisationerna ställer upp på att flytta vargar. Därmed hoppas förbunden att snabbt få klartecken för vargjakt så att tillväxten i vargstammen kan bromsas. Hellre en genetiskt stark vargstam än ett stort antal vargar, är budskapet från de sex förbunden.

Flyttning av vargar kan bli nödvändigt för att nå målet med en liten, men frisk vargstam, förklarar de sex eniga förbunden.

Målet för svensk vargförvaltning är vargstammens långsiktiga överlevnad (gynnsam bevarandestatus). Men det bör ske på lägsta möjliga nivå, så att konflikterna minimeras, står det i skrivelsen. Förbunden skriver vidare att naturlig invandring är att föredra.

Förbereda flyttning av vargar

Men de föreslår ändå att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att förbereda flyttning av varg inom landet om den naturliga invandringen visar sig otillräcklig. Syftet är att underlätta aktiv vargförvaltning i förhållande till Sveriges internationella åtaganden.
Nyligen redovisade Naturvårdsverket ett uppdrag till regeringen, om hur den genetiska situationen kan lösas för den skandinaviska vargstammen och hur en förvaltningsjakt kan organiseras.

Nya gener viktigare än många vargar

Samtliga berörda forskningsgrupper anger att tillförsel av nya gener är betydligt viktigare för vargstammens välbefinnande än ett stort antal vargar. Hundra vargar räcker för långsiktig överlevnad om ett tillräckligt stort antal vargar kontinuerligt kan immigrera till den skandinaviska stammen.

Förbunden inser att flyttning av varg är kontroversiellt, men att något måste göras. Beslutsfattare måste agera och visa respekt för renskötares, jägares, lantbrukares med fleras intressen.

Förvaltningsjakt på varg genast

Rovdjurspolitiken har hittills inte lyckats överbrygga klyftan mellan beslutsfattarna och de människor som lever med rovdjuren i sin vardag och förtroendet för de ansvariga minskar. Förbunden kräver därför att man genast börjar reglera vargstammen med förvaltningsjakt och därmed visar på samhällets vilja att hålla stammen på en nivå som kan accepteras.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se