Vargpopulation väsentligt större än önskat, Finland

Vargpopulation dubbelt så stor mot beräknat finland

Finska myndigheter har hitintills talat om en vargpopulation om cirka 240 individer som mål 140-150. En analys av insamlade uppgifter visar på en population i spannet 290-410.

ÄNDRAD 15:00.

Närmare 1 000 observationer ligger till grund för de populationsberäkningar som återges av Yle.fi. Finska myndigheter har haft som uttalat mål att populationen inte skulle överstiga 24 föryngringar eller 240 individer. Vidare har man under året talat om populationen som varande mellan 140-150 individer bland annat som en följd av påstådd tjuvjakt. Bland anhängarna till underskattningen återfinns bland annat WWF som också tycker att antalet beviljade skyddsjakter varit för frikostiga.

Under våren har dock en kraftig tillväxt kunnat konstateras. Enbart i Västra Finland har 10-14 föryngringar konstaterats vilket för området motsvarar en fördubbling jämfört förra året.

Vargstammens omfattning i Finland uppges numera befinna sig någonstans i intervallet 290-410 individer.

Redaktionens kommentar: som regel och som också framgått av historiska inventeringar av vilda djur kan man säga att de alltid underskattar den egentliga populationen. Mest känt exempel på detta är den svenska björnstammen som uppgavs bestå av lite drygt 1 000 individer men som vid dna-analys av spillning visade sig vara tre gånger större dvs. drygt 3 000.

 

Källa: http://yle.fi/uutiset/susikanta_kasvussa__satakunnassa_yksi_lauma/7677580

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se