Vargrelaterat nödvärn ökade under 2011

Under 2011 registerades totalt 50 döda vargar. Det är en lägre totalsiffra än året innan, men nödvärn och trafikolyckor är ändå i uppåtgående.

Efter att 2011 års räkning nu är klar rapporterar Skandulv att 50 döda vargar återfunnits och registrerats i databasen. Det är en rejäl minskning sedan 2010 (71 vargar) men den ökande vargstammen sätter ändå sitt tydliga spår i statistiken.

Helt klart är att en betydligt större andel av vargarnas dödsfall skett vid nödvärn, skyddsjakt eller i trafiken, och därmed har alltså vargproblemen ökat jämfört med 2010.

Så här ser det ut för hela  2011 (vänstra talet) jämfört med 2010 (Norge inom parentes):

• Licensjakt. 19 – 28 (4)

• Skyddsjakt. 12 – 10 (2). En ökning med 20%

• Nödvärn. 3 – 2 (1). En ökning med 50%

• Trafik. 8 – 6 (2). En ökning med 33%

• Säkerställd illegal jakt. 2 – 2 (0). Eventuellt ska det bara vara ett fall i Sverige i år. Den avskurna sändaren, som det skrivits om, hittades på svenska sidan nära gränsen till Norge den 28 november, men sista kända position var i Norge. Halsbandet kan alltså ha avlägsnats i vårt grannland, oavsett orsak.

• Övrigt. 2 – 2 (0). En varg avlivad på grund av skabb, samt ett mycket gammalt kadaver av en ung varg troligen död för mer än ett år sedan.

Det är än så länge små tal, men om trenden står sig har vi betydligt fler trafiktillbud liksom angripande vargar och nödvärnsfall att vänta under 2012, oavsett hur många vargar som rapporteras döda vid årets slut.

Samtidigt förväntas 159 nya valpar tillkomma under 2012. Med sedvanlig dödlighet (mortalitet) skulle det innebära att Sverige i höst har en vargstam på minst 440 individer. Alltså mer än dubbelt så många som det tidigare ”taket” – 210 vargar.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se