Vargrevir bildat i Uppsala Län

Länsstyrelsen i Uppsala uppger att man nu troligtvis har ett och kanske två vargrevir inom länet. En varghona och en hane har bildat revir runt Älvkarleby i Norduppland.

Uppsala Län har aldrig haft en fast etablering av varg men väl vandringsvargar och även angrepp på tamdjur. Nu ser det ut som om länet fått sin första fasta etablering enligt länsstyrelsens rovdjursansvariga som under en tid spårat och dokumenterat ett par runt Älvkarleby. Enligt uppgift är det frågan om ett hon- och handjur som tydligen också grävt sig en lya vilket ökar sannolikheten för en nära förestående föryngring.

Vaghonan uppges komma från det tidigare reviret i Riala. Var hanen kommer ifrån är däremot inte känt. Reviret sträcker sig en bit in i Gästrikland.

Ytterligare ett revir kan vara på gång i trakterna av Gimo där två vargar uppehållit sig en längre tid. Där rör det sig dock om två handjur vilket gör sannolikheten för ett riktigt revir mindre då det vanligtvis är honorna som etablerar reviren. Om en hona vandrar in är dock risken stor för ytterligare en fast etablering.

Landshövdingen, Peter Egardt tror att länet klarar av att hålla varg förutsatt att de som har tamdjur ser över sina stängsel och att ledtiderna kring eventuella skyddsjakter hålls rimliga. Egardt uppger att man för tillfället arbetar med en förvaltningsplan som man hoppas skall bli klar till hösten.

Peter Egardt bedömer att svårigheten att samexistera med vargarna ökar ju längre söderut i länet de tar sig och enligt rapporterade observationer tycks sannolikheten för en sådan spridning vara ganska stor.

– Vi har haft totalt 49 observationer hittills. Normalt antal observationer är mellan fem och tio om året. Oftast har det handlat om strövargar. Men jag kan konstatera att vi inte haft några rapporter om vargskador ännu, säger Peter Egardt.

Givet de tidigare vargbesöken i länet och de efterföljande angreppen på tamdjur så är risken stor att det blir samma utveckling igen. Sista omfattande angreppen på får skedde i trakterna av Öregrund år 2012. Angreppen började på fastlandet och fortsatte ute i skärgården innan skyddsjakt sattes in.

 

Källa: http://www.unt.se/uppland/uppsala/vargpar-har-bildat-revir-i-uppsala-lan-3153559.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se