Växande vargproblem i Yakutien, Ryssland


Enligt en samlad bedömning från experterna har Yakutien drygt 7000 vargar som varje år ökar till antalet. Skadorna de orsakar renskötseln och hästuppfödningen är omfattande. En reduktion om minst 50% är nödvändig för att få rätsida på problemet.

Enligt departementet för traditionella näringar inom Yakutiens jordbruksverk dödade vargarna förra året inte mindre än 12 690 renar. Flest angrepp skedde i Kobyayskogo, Moma, Tomponsky, Bulun och Oimyakon Eveno-Bytantayskogo rapporterar gazettayakutia.ru.

Den jakt som bedrivs på vargen har inte varit nog omfattande och inte heller gett de resultat som man hoppats på. Mellan 2009 och 2010 sköts 501 vargar men under 2011 och fram till nu har man bara lyckats skjuta 398. Åtminstone är det så många vargskinn som myndigheterna betalat skottpengar för.

Jägarna är inte alltid på det klara med var de skall vända sig för att hämta sina skottpengar och inte heller vet de exakt hur mycket de är berättigade till. Dessa oklarheter kan vara orsaken till att jakten inte blivit så omfattande som man hoppats på.

 

Jakt med gift förbjudet

För att bedriva riktigt effektiv populationskontroll krävs det gift men det är numera förbjudet. I år är även fällor undantaget från användbara metoder. Ett alternativ är naturligtvis att använda helikopter vid jakt men det är en kostsam operation som ingen privatperson kan företa sig på eget initiativ.

 

Halvering av vargstammen nödvändig

Enligt experterna är en halvering av den nuvarande stammen en nödvändighet för att komma tillbaka till en hanterbar situation. Ännu hellre skulle de se en reduktion med hela 70%. Därefter måste jakten koordineras inom hela regionen så att vargarna inte för ett för stor försprång.

Vidare anser man att förbudet mot gift och fällor måste hävas. Yakutierna anser inte att deras villkor skall dikteras från Moskva när det är hos dem som kampen mot den eviga fienden för alla tamdjur bedrivs.

 

Category: Nyheter · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se