Vittsjövarg tog höna på gård

vittsjovarg tog höna på gård

Vargen i Vittsjö visar prov på ökad dådkraft efter att ha tagit en höna inne på en gård tidigt på söndagsmorgonen. Ett stegrande beteende hos vargen är allmänt bekräftat i Frankrike.

Predatorer i synnerhet och djur i allmänhet testar ständigt gränser. Det är ett medfött beteende som i sin tur kan härledas till evolutionen dvs något som pågår lika mycket nu som för tusentals år sedan. Vad gäller predatorer blir denna egenskap förr eller senare till besvär för de som nödgas samexistera med dem.

Vargen i Vittsjö som dödat 36 får vid två tillfällen har nu klättrat upp ett par steg vad gäller dådkraft dvs mod. Detta efter att under tidig morgon promenerat in på den gård där 15 får nyligen dödades för att förse sig med en frigående höna. Ägaren lyckades fånga detta på bild som trots sin suddighet är tydlig nog.

Länsstyrelsen har tidigare avslagit en ansökan om skyddsjakt på vargen med motiveringen att kraven för skyddsjakt inte var uppfyllda dvs skadan var inte tillräckligt stor enligt myndighetens bedömning. 36 får är alltså inte nog för att fälla en varg vilket kan vara bra information till Sveriges djurägare.

Utifrån den principen är det naturligt att inte länsstyrelsen låter en enskild höna ändra beslutet.

– Jag tror inte denna senaste händelse påverkar beslutet om skyddsjakt, säger Bertil Nilsson, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Skåne.

– En höna som går lös i en trädgård räcker nog inte, tillägger han.

När tre angrepp ha skett, vi får förmoda att det då inte gäller hönor, kan man eventuellt överväga skyddsjakt. Att vargen utvecklat ett beteende som inte kan sluta på annat vis än med ytterligare angrepp och att ett proaktivt beslut vore bäst för alla inblandade, tycks inte beröra länsstyrelsens tjänstemän.

För den som vill läsa mer om hur vargars beteende förändras över tiden kan följande artikel rekommenderas – Så närmare sig vargen steg för steg.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/vittsjovargen-slog-till-igen

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se