WWF ljuger om kommande vargjakt

Genom att undvika fakta ger Världsnaturfonden WWF en annan bild av den planerade jakten på varg. De påstår att en femtedel av vargarna riskerar att skjutas 2015. Sanningen är snarare var åttonde.

Den 28 november meddelar WWF via pressmeddelande att de ”kritiserar största vargjakten i modern tid”. Bland skälen till deras kritik uppger de att jakten riskerar att öka konflikterna.

– Dagens vargjaktbeslut kommer att skapa större motsättningar i rovdjurskonflikten och vi är besvikna på att regeringen inte tog tag i vargfrågan för att få en långsiktig och tydlig lösning, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

Exakt hur och på vilket vis konflikten skulle öka beskrivs inte men att ökningen skulle ske hos dem som lever med vargen och eventuellt får ett minskat rovdjurstryck tack vare jakten känns långsökt. Att miljöorganisationerna däremot har intresse av att kunna kommunicera konflikter mellan djur och människor ligger närmare till hands som förklaring.

Men påståendet om konflikten är inte pressmeddelandets största lögn utan den handlar om jaktens möjliga omfattning. WWF hävdar att ”var femte varg riskerar att skjutas 2015” vilket naturligtvis låter omfattande och i linje med rubriken om den mest omfattande vargjakten i modern tid.

Hur har de då räknat för att komma fram till denna siffra? Som grund har de besluten om de 44 vargar som skall fällas. Till detta lägger de tidigare års vargar som fällts vid skyddsjakter och paragraf 28 vilket de anger till 30. Sammanlagt blir det 74 vargar. Om 74 vargar utgör en femtedel är WWFs idé om vargstammens omfattning 74/0,2=370 individer.

370 vargar angavs som resultat efter inventeringen vintern 2013/2014 (Viltskadecenter). Av dessa var 50 individer gränsöverskridande dvs vandrar lite fram och tillbaka mellan Norge och Sverige. Med 95% konfidensintervall säger rapporten att antalet vargar finns i intervallet 316-520 vargar.

Vad WWF väljer att bortse ifrån och som också gör deras påstående till en grov lögn är att det skett en föryngringsperiod våren 2014. Givet att det skett lika många föryngringar som 2013 har 35 nya kullar tillkommit under 2014 som kan räknas till det svenska beståndet. Det ger 35*4,26=149 nya överlevande vargungar under året.

Följaktligen är nuvarande population närmare 500 (370+149=519) än 370. Om avskjutningen skulle ske nu enligt WWFs idé är det alltså inte frågan om 1/5 utan snarare 1/7 (74/519). Det ger en överdrift av WWF på cirka 30%.

Men de säger inte att risken föreligger nu utan nästa år. Nästa år kommer vargarna också att föröka sig oavsett vad WWF säger. Om vi utgår från att något färre hittar partners och anger 25 som ett möjligt antal föryngringar hamnar vi på 106 (25*4,26=106) tillkommande vargar nästa år efter jakten.

Det ger en möjlig population under 2015 på 519+106=625 om nu inte jakten skulle genomföras. Om däremot 74 vargar skjuts under 2015 varav 44 på licensjakt och 30 utspridda över året är det mer rättvisande att säga att var åttonde varg kan komma att skjutas under 2015 (74/((519-44)+106))=0,127).

Beräkningarna är gjorda utan att beakta normal dödlighet i baspopulationen. Det är en osäkerhetsfaktor men å andra sidan är inventeringssiffrorna också en osäkerhetsfaktor vilket konfidensintervallet visar.

Det går inte med säkerhet att hävda att bara en åttondel av vargpopulationen kommer att skjutas under 2015. Å andra sidan är det direkt oseriöst att inte beakta naturens gång dvs att vargar förökar sig varje år och inte bara när de känner för det i största allmänhet.

Men det blir naturligtvis ett kommunikativt problem för en organisation som WWF om de skall säga ”största vargjakten i modern tid” samtidigt som avskjutningen inte är större än cirka 13 procent.

För WWF tycks den kommunikativa fördelen väga tyngre än den risk de tar som ”naturorganisation” när de blundar för det faktum att djur har en fantastiskt reproduktionskraft.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se