Att spåra rovdjur

  Att spåra rovdjur är mycket nyttigt för Sveriges viltvård och förvaltning. Här beskriver Viltskadecenter grunderna i spårning av stora rovdjur. Observera att spår och spårtecken sällan är lika klara och entydiga i verkligheten som på bilder och kan därför vara svåra att tolka. Den här enkla beskrivningen kan inte reda ut alla fallgropar. Det […]

Category: Data · Tags: ,

Rovdjursforum

Rovdjursforum är en nationell databas om rovdjur. Den ska vara till hjälp främst för länsstyrelserna i deras arbete med ett alltmer ökat ansvar för rovdjursförvaltningen. Idag kan viltskador av rovdjur och annat fredat vilt samt olika inventeringar och observationer av rovdjur registreras i Rovdjursforum. I en senare version ska även de djur som fälls eller […]

DNA-analys på varg – process och teknik

I Viltskadecenters artikelserie om DNA-analys på våra rovdjur, är vi nu framme vid själva laboratoriearbetet. Så här går det till. När ett DNA-prov har samlats in skickas det till Viltskadecenter som avgör, utifrån provets kvalitet, om det ska analyseras. I så fall skickas det vidare till ett DNA-labb vid Lunds universitet (Molecular Population Biology Lab), […]

Category: Okategoriserade · Tags: ,

Djurparksvargen inget gosedjur, visar genomgång

– När jag föll och blev liggande trodde jag att det var kört, sa tv-profilen Arne Weise 2007 efter att ha blivit omkullvräkt av vargar på Kolmårdens Djurpark. Händelsen skämtades bort av Kolmårdens personal men det finns egentligen ingenting pinsamt över Weises uttalande. Tamvargars plötsliga aggressivitet är alltför väldokumenterad för att förringas. När naturromantikens eller […]

Paragraf 28 – i sin helhet

  Det är inte ofta en lagparagraf, eller rättare sagt en förordningsparagraf, får svenskarnas blod att koka, men Jaktförordningens §28 är verkligen undantaget som bekräftar regeln. Paragraf 28 behandlar som de flesta numera känner till rätten att försvara tamdjur mot rovdjursangrepp. Låt oss börja från nivå 1 – Jaktlagarna i Sverige. I vårt avlånga land […]

Vargens utbredning i Sovjetunionen, med vårt renskötselområde.

”Vargen är utrotningshotad!”

Utrotningshot sammanblandas ofta med Fragmentarisering som innebär att det har uppstått isolerade ”öar” av en djurart, till exempel varg. Genom den geografiska begränsningen hotar inavel och en nedgång av stammen i just det området. Sverige är en sådan plats och det ser man lätt på en karta. Den väg som vargarna kan vandra in från […]

Category: Nyheter · Tags: ,

Vad skulle hänt om vi haft 1000 vargar?

Vargfakta läser om att det tydligen borde ha funnits 990 vargar i nuläget om inte en omfattande tjuvjakt hade bedrivits. Detta har en grupp forskare kommit fram till genom ”noggranna uppskattningar”. Låt oss bortse från två faktorer, påstådd tjuvjakt och det demokratiska beslutet om 210 vargar och 20 föryngringar och istället titta på vad det […]

När Sverige ”tar sitt ansvar”

Om man får tro Världsnaturfonden WWF, så har Sverige lyckats sämre än Albanien när det kommer till att förvalta frilevande varg. I dokumentet Sverige måste ta sitt ansvar för vargen!, WWF Sverige 2009, är Sverige långt sämre än ett ”Europeiskt snitt”. Vi frågar oss vad som krävs för att blidka WWF. WWF rangordnar länderna utifrån vargar […]

Schillerstövare drygt 12 veckor gammal

Trafikdödens överlägsenhet seglivad myt

Trafiken dödar långt fler hundar än vargarna! – ett slagord som fått stort utrymme i tidningar och på olika hemsidor. Problemet är att det faktiskt är en av de största statistiska myterna i vargdebatten. Felet har uppstått för att man tagit det stora geografiska området ”Sverige” och fördelat siffran från det betydligt mindre området ”Varglänen” […]

Varg i Örebro Län sommaren 2011

Eftersom vargen är en lokalt snarare än ett nationellt fenomen redovisar vi här några av de effekter och den påverkan som uppstår på just lokal nivå. All data är hämtad från SCB och finns redovisade i detta dokument med enskilda referenser. I Örebro Län bor totalt 280 230 människor vilket motsvarar 3% av Sveriges totala […]

Category: Okategoriserade · Tags: ,

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se