Antal hundar dödade av fredade rovdjur 2003-2010

Här följer en sammanställning av antalet hundar dödade till följd av angrepp från fredade rovdjur i Sverige under perioden 2003-2010. Vi har utelämnat skadade hundar men tagit med de som aldrig återfunnits och där besiktningsmannen till 50% kunnat säkra att rovdjur kunnat hållas ansvariga.

Samtliga dokument från Viltskadecenter som använts i denna sammanställning finner ni i Referensbiblioteket.

Vi har i sammanställningen utelämnat angrepp från Kungsörnen då vargfakta framför allt fokuserar på de fyrbenta rovdjuren och deras angrepp på hundar. Vidare kan sägas att antalet angrepp från såväl Lo som Björn är långt större än antalet dödade hundar emedan antalet angrepp från varg nästan alltid slutar illa för hunden.

Sammanställning av antalet dödade hundar till följd av fredade rovdjur i Sverige 2003-2010

 Art 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Summa
 Björn 2 1 - - - 1 1 - 5
 Varg 8 8 17 16 30 27 27 20 153
 Lodjur 1 1 - 1 1 1 2 1 8
 Okänd 1 - - - - - 1 - 2
 Summa 12 10 17 17 31 29 31 21 168

Det är värt att läsa om hur aveln av våra nationella hundraser har utvecklats under samma period. För exempelvis Schillerstövaren, Sveriges äldsta hundras är minskningen väldigt kraftig.

Det kan också vara värt att läsa om vad jakthundar kan betyda för den lokala och nationell ekonomin.

Hundar dödade av varg

Illa tilltygade hundar efter konstaterade vargangrepp. Överst till höger förtvivlad ägare till den Schillerstövartik som angreps och dödades intill Jangenreviret den 8 oktober 2009.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom valfritt bidrag till BG 5723-2571 meddelande VARGFAKTA

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se