Varg dödade 8 får på Vikbolandet, Norrköping

De små lokala tidningarna ser fortfarande varg som en nyhet och särskilt då om de river ett par får. Värt att notera är att det återigen är myndigheternas representanter som blir intervjuade och inte offret, ägaren till fåren. Det är en trend som kan ses i nästan samtliga artiklar där varg förekommer. Varför bortser man från den eventuella tragedi som finns bakom?

Dessutom ifrågasätts inte de uttalande som myndighetspersoner gör – de citeras rakt upp och ned med talstreck! I denna artikel läggs viss skuld på fåren då deras vana vid vallhund gjort dem mindre skygga för hunddjur – om en varg kommer in i hagen ställer sig fåren i ring då de tror att det är en vallhund och då stryker naturligtvis fler med när attacken väl är ett faktum.

Två relevanta frågor dyker i alla fall upp. Den ena är om ett framtida råd till fårfarmare kommer att vara att inte ha hund. Varken vallhund eller annan hund för att undvika den tillvänjning som nu påtalats som ett problem. Den andra frågan är hur de överlevande fåren från just denna attack kommer att fungera med vallhundar i framtiden?

Läs mer på Folkbladet.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se