2 mil vargstängsel till en kostnad av 1,7 miljoner

Rovdjursstängsel förändrar landskapet.

Näsbyholm gods stängslar nu mot varg. Kostnaden för de nära 20 kilometer som skall stängslas uppgår till 1,7 miljoner. Till detta kommer årligt underhåll.

Efter ett omfattande vargangrepp i oktober förra året genomför Näsbyholms gods nu ett digert arbete med rovdjursavvisande stängsel. Sammanlagt handlar det om 20 kilometer strömförande 5-trådigt stängsel som skall hållas väl sträckt och fritt från vegetation under nedersta tråden.

Investeringskostnaden för detta stängsel uppgår enligt driftföretagets uppskattning till cirka 1,7 miljoner varav Länsstyrelsen i Skåne meddelas stå för ungefär 800 000 kronor.

– Vi har inget val. Vi kan ju inte låta vargen härja fritt bland våra djur, säger jordbruksbolagets vd Martin Rosenmejer till Lokaltidningen Svedala.

Efter att stängslet satts upp tillkommer årligt återkommande underhåll under betessäsongen. Att hålla rent under nedersta tråden för att försäkra att full strömstyrka erhålls har beräknats kosta 10 kronor per meter och år. Utgångspunkten är att detta arbete behöver göras cirka 4 gånger per säsong.

Med 20 kilometer stängsel betyder det en kostnad om 200 000 kronor per år.

Vidare skall investeringen skrivas av. Livslängden har något optimistiskt satts till 12 år i våra beräkningar vilket i detta fall innebär att resultaträkningen belastas med 1,7 miljoner / 12 = 141 666 kronor per år.

För Näsbyholms gods innebär vargförekomsten således att näringen årligen belastas med cirka 340 000 kronor. Utslaget på de 2 000 får som fanns vid halvårsskiftet betyder det att varje enskilt får kostar 170 kronor mer i drift.

 

Bara en tredjedel

Efter samtal med Otto Thott vid Skabersjö som driver jordbruket tillsammans med Näsbyholm framkommer dock att det pågående arbetet bara omfattar en del av fårbesättningen.

– Det här får ses som en första åtgärd som täcker upp ett minimibehov. Uppskattningsvis hamnar den slutgiltiga kostnaden på det tredubbla, säger Otto Thott till Vargfakta.

Således, när allt är stängslat hamnar notan på cirka 5 miljoner och de årliga underhållskostnaderna kan då komma att uppgå till 600 000 kronor. Allt som allt belastas varje enskilt får med cirka 500 kronor.

Med ett slaktpris om cirka 15-20 kronor per kilo och en slaktvikt om cirka 20 kilo kommer ekonomin att bli besvärande.

Not: En uppmärksam läsare påpekade att slaktpriset varierar över tiden och att det kan vara högre än ovan angivet. Tarifferna är inte helt lätta att tyda men läsarens uppgifter gör gällande att vid bra pris kan man som mest få ut 900 kronor för ett lamm. Läsarens slutkommentar är; ”Går alltså INTE att räkna hem detta stängsel hur man än vänder och vrider på det.”

 

Källa: http://www.atl.nu/lantbruk/stora-kostnader-efter-vargangrepp
 

Category: Nyheter · Tags: , ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se