Älgstammen inte längre jaktbar, Värmland

I norra Värmland har antalet älgar fallit under den gräns när jakt inte längre är möjligt utan att man skjuter på själva kapitalet.

Modernt viltbruk, sådan vi bedriver i Sverige fungerar enligt principen att man bedriver jakt på stammens tillväxt. Principen gäller främst högvilt där viltet inventeras och tilldelas enligt olika kriterier. Om man skjuter mer än tillväxten minskar stammen och den framtida avkastningen och vise versa vid en lägre avskjutning.

Rovdjurens uttag ur en viltpopulation påverkar naturligtvis jakten högst väsentligt. För att föda enbart varg inom ett revir krävs 4,6 älgar om avkastningen i sig skall täcka in vargarnas jakt. Allt utöver det kan tilldelas viltbruket men viss höjd bör även tas av ren försiktighet. Om inte annat för att viltinventering rent generellt är mer eller mindre inexakt – svårt att räkna rörliga vilda djur.

I norra Värmland som också var de första att få varg i Sverige har älgstammen nu blivit så liten att den inte längre går att bedriva jakt på. En nyligen avslutat flyginventering genomförd av Norra Nya Jaktvårdskrets framkommer att antalet älgar är 4,31 individer per 1 000 hektar.

Någon jakt går således inte att bedriva utan att kapitalet beskattas men också vargarnas uttag kommer nu att så smått börja tära på kapitalet. På sikt leder det naturligtvis till en krasch.

Men att sluta med jakten är inte helt okomplicerat berättar Göran Nordqvist, ordförande i kretsen:

– Men vi kan inte bara säga att vi ska strunta i jakten heller. Det är många som har arrende och betalar dyrt för det och om de säger upp det är det inte säkert att de får tillbaka det om det blir jaktbart igen. Det är mycket som spelar in.

 

Källa: http://www.vf.se/nyheter/torsby/bekraftat-algstammen-inte-jaktbar
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se