Älgstammen mindre än beräknat – inget jaktligt uttag

Älgkalv

Inventeringen av älgstammen visade först på god tillgång. Ny inventering visade på motsatsen och troligt stopp för fortsatt jaktligt uttag skriver Värmlands Folkblad.

Metoderna som finns tillgängliga för att räkna djur är flera. Några mer tillförlitliga än andra men tillförlitligheten står i relation till arbetsinsatsen och också kostnaderna. Att jägare på frivillig basis lämnar in synobservationer och även räknar spillning inom givna rutor är förhållandevis billigt. Dock är precisionen inte vidare värst bra.

Detta har visat sig efter flyginventeringar i norra Värmland över ungefär 70 000 hektar från Fastnäs i söder till Månäs i norr. Spillningsinventeringen som gjorts tidigare år visade på 11,2 älgar per 1 000 hektar vilket är nästan dubbelt så många älgar som krävs för att ha någon älgjakt där det finns varg. För att jakt skall kunna bedrivas på tillväxten krävs 6 älgar per 1 000 hektar och av dem avgår tillväxten från 4,5 älgar till vargens uttag.

Resultatet av flyginventeringen blev dock bara 3-4 älgar, alltså färre än vad som krävs för att tillväxten skall kunna hålla vargarna med föda. Om inventeringen stämmer är fortsatt jakt helt uteslutet men vad värre är, är att vargarna numera äter på kapitalet och inte på avkastningen.

Det medför i praktiken att älgstammen går mot sin undergång och att vargens naturliga föda tar slut.

– Det ser riktigt illa ut på många ställen i år. Men vårt älgförvaltningsområde är på 250 000 hektar och det ser olika ut överallt. Runt Östmark är det till exempel lika mycket älg som det har varit i många år, säger Berit Dunger, Norra Ny jaktvårdskrets älgförvaltningsgrupp till tidningen.

Hon fortsätter:

Älgförvaltningsgruppen styr inte över huruvida jakt ska bedrivas eller inte inom en viss krets, men de kan ge rekommendationer. Varken Göran Nordqvist eller Berit Dunger anser att det är motiverat med jakt inom Norra Ny jaktvårdskrets i år.

– Nej, jag tycker inte det för det finns ingen kalv, vargen tar ju först och främst kalven. Och har man ingen ränta kan man inte ta av kapitalet, säger Göran Nordqvist.

Vargfakta har skrivit ganska mycket om jakt där det finns varg och manat till stor försiktighet vid uttag för att inte riskera att hamna i den situation som nu verkar föreligga i norra Värmland. Mer om detta kan du läsa i artikeln ”Vargen, viltbruket och försiktigheten

 

Källa: http://www.vf.se/nyheter/allman/algjakten-hotad-nar-stammen-tunnas-ut
Foto: Vargtagen älg. Privat.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se