Åtta vargar dödade och publikt exponerade, Italien

åtta vargar dödade och publikt exponerade italien

I vad som kan uppfattas som ett desperat rop på hjälp har döda vargar lämnats på publika platser i Toscana, norra Italien. Meddelandet är tydligt – det räcker nu!

Tvärt emot vad som förts fram genom åren om Italien som ett land där människor och vargar kommer bra överens, verkar vargkonflikten nu ha nått bristningsgränsen. Som vi rapporterade om i januari 2013 hade vargangreppen redan då nått vad som betraktades som kritiska nivåer. Angreppen kom allt närmare bebyggelse och det var inte längre bara får som dödades utan också hästar och kor.

Antonio Gambetta, en lokal politiker var då orolig för hur vargarnas närvaro skulle påverka turistindustrin. Vargarnas orädda beteende hade fått honom att inse att ett angrepp på en människa kanske inte var helt otänkbart.

– Vargarna går bland husen och inne i byarna utan att vara skygga. Klart att de kan angripa en människa och om det sker kommer det att få betydelse för besöksnäringen, sade Gambetta då till tidningen.

Den gången förklarades den plötsliga ökningen av vargnärvaron med att bönderna helt enkelt tröttnat på att hålla efter dem, skjuta dem illegalt. Effekten lät inte dröja på sig vilket är naturligt givet vargens kända och väl fungerande populationstillväxt.

 

Vargkadaver demonstrerade

Sedan en tid tillbaka har dock måttet blivit rågat för en eller flera drabbade. I flera byar i Toscana har dödade vargar lämnats på publika platser i förmodat hopp om att det skall ge någon form av politisk effekt.

Totalt rör det sig om åtta vargar varav sju uppges ha skjutits och en dödats med snara. Dessa har lämnats kvar på välexponerade platser sedan i november 2013. I närtid har så många som tre vargar kastats av vilket leder tanken till att problemen ökar snarare än tvärtom.

 

Åtgärder verkningslösa

Precis som överallt annars där det finns människor och varg finns också de som förordar stängsel, vakthundar, fällor och andra icke dödliga metoder för att få bukt på vargarnas angrepp mot tamdjur. Och precis som vi fått lära oss nyligen från exempelvis Frankrike har insatserna varit mer eller mindre verkningslösa och problemen har fortsatt.

I somliga områden i Toscana har djurhållande lantbrukare fått se sin produktion halveras med efterföljande ekonomisk katastrof. Officiella siffror över antalet angrepp uppges vara drygt 1 000 under föregående år.

Allmänheten är inte sena med att sympatisera med de drabbade lantbrukarna vilket inte kan sägas vara fallet med de lokala miljöorganisationerna som, precis som i övriga världen visar liten till ingen insikt om vidden av problematiken.

Luca Sani, ordförande i jordbruksutskottet i parlamentet (Lower House of Parliament) uppger för tidningen att ”Vargdödandet är ett problem men också ett tydligt tecken på att de berörda nått gränsen för vad som kan anses rimligt. Att som politiker stoppa huvudet i sanden vore oansvarigt.”

 

Introducerad med EU-pengar

Vargen återintroducerades i Toskana under 1990-talet då man hämtade varg från bergen i Abruzzo. Varginplanteringen finansierades med medel från EU. Sedan dess har vargarna förökat sig och i dagsläget handlar det om cirka 230 individer.

 

Källa: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-2533397/Mystery-wolf-slayer-leaves-dead-animals-displayed-Tuscan-villages-shot-seven-STRANGLED-one-bizarre-vendetta.html
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se