EU: Jakt på varg inte aktuellt i vinter

Regeringens ansträngningar för att få till en förvaltning av frilevande varg i Sverige ser ut att vara förgäves – EU-kommissionären Janez Potocnik är starkt kritisk.

Det verkar som att regeringens ansträngningar för att återfå förvaltningsansvaret för frilevande varg i Sverige inte nått enda fram. I ett brev från EU-kommissionären Janez Potocnik till Miljöminister Lena Ek (C) riktas stark kritik mot den presenterade skötselplanen för varg.

Risken att det blir någon riktad jakt, urvalsjakt på varg med hög inavelsgrad under vintern 2012-2013 får anses vara liten om kommissionen får sin vilja igenom.

Potocnik framför i sitt brev till miljöministern att förvaltningsplanen inte lyckats förklara hur vargstammen skall uppnå gynnsam bevarandestatus (GYBS) vilket direkt översätts till att någon jakt på varg inte kan bli aktuell. Janez avslutar brevet med att understryka att att ”en ny jakt inte skulle vara i linje med Sveriges skyldigheter enligt EU:s art- och habitatdirektiv”.

Miljöminister Ek uppger för TT att hon är upprörd över kommissionärens replik på regeringens arbete.

– Jag är oerhört arg. Vi har försökt att hitta en balans mellan bevarandeintresset och den frustration som människor i vargområdena känner, men kommissionen tänker enbart på bevarandeintresset, säger Ek.

Naturvårdsverket som delegerats ansvaret kring varg från politikerna har nu fått i uppdrag att analysera brevet för att utröna vilka möjliga vägar Sverige har för att återfå förtroendet för rovdjursförvaltningen. Risken att EU skulle dra Sverige inför domstol om jakt trots allt genomförs uppges vara överhängande.

Det kan vara på sin plats att nämna att de 40 vargar som skulle väljas ut och skjutas efter genetisk status inte skulle begränsa vargstammen i någon märkbar omfattning. Med dryga 400 vargar inklusive årets valpar motsvarar 40 vargar cirka 10 procent. Med en årlig tillväxt om allt mellan 20 och 40 procent (inklusive mortalitet) är en avskjutning om 10 procent knappt märkbar.

Källa: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/eu-sagar-planer-pa-vargjakt_7772928.svd
Källa: http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/97/35/8fffff06.pdf
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se