Extremistorganisation kräver vargforskares avgång på felaktiga grunder

Att Kynna-tiken nu får jagas med hjälp av koordinaterna från hennes sändarhalsband är delvis vargforskarnas förtjänst. Nu kräver Wolf Army of Sweden forskaren Håkan Sands avgång.

Efter en tids försök att finna och nedlägga den omtalade vargtiken Kynna bestämdes till sist att myndigheterna skulle släppa på sekretessen kring sändarhalsbandets koordinater, så att jägarna snabbare skulle komma till skott.

En förutsättning har varit att Sveriges vargforskare gett sitt godkännande vilket nu skett. Det har lett till en protest från extremistorganisationen Wolf Army of Sweden som kräver att Håkan Sand ska avsäga sig sina forskaruppdrag.. Wolf Army menar att ”det går emot regeringens uttalande om genetisk förbättring av vargstammen.”

Håkan Sand svarade Wolf Army i ett brev som publicerades av bl a Smålandsposten:

”Eftersom Naturvårdsverket är en myndighet som ger oss tillstånd för att förse vilda vargar med sändare vore det mera märkligt om vi inte tillhandahöll den information vi har för att underlätta och effektivisera skyddsjakt när beslut om detta är taget av den nationella förvaltningsmyndigheten. Vi inom ledningen av forskningsprojektet är överens om att detta är det mest riktiga att göra. Sändaren underlättar självklart skyddsjakten men det är därmed inte säkert att man lyckas direkt.”

Att koordinaterna släpps är inte, vilket många tycks tro, någon slags dödsdom för Kynnatiken. Möjligheterna att finna henne ökas men det innebär inte att skjutmöjligheterna gör det.

– Vi kan kanske vara lite säkrare på i vilket område hon finns i. Men hon rör sig i snårig terräng och kan passera en jägare på 20 meter utan att man ser henne, säger jaktledaren Rune Håkansson.

– Det här förändrar egentligen inte någonting. Det är ett djur som förflyttar sig snabbt genom landskapet. Positionerna som droppar in på datorn kan alltså mycket väl vara inaktuella när jägarna väl är på plats på sina pass, avslutar han.

 

 

Redaktionens kommentar: Beträffande att forskarnas godkännande skulle ”gå emot regeringens uttalande om genetisk förbättring av vargstammen” så är det inte sant. Det finns två sätt att se på vargens genetiska förstärkning:

Antingen låter man en genetiskt inferior vargstam skjuta iväg till många tusen individer så att de dåliga anlagen försvinner genom att de svagaste vargarna får dö utan att hota beståndet som helhet. Regeringen har ett tidigare beslut på att det ska finnas max 210 vargar i landet så den vägen är inte möjlig.

Eller så följer man genetikforskarnas rekommendation: Det bästa sättet att höja den genetiska kvaliteten på vargstammen är att skjuta ned den till 50-100 vargar och därefter ta in nya vargar från något annat land. Detta är också inskrivet i rapporter som regeringen beställt och går alltså tvärt emot vad Wolf Army of Sweden påstår.

Dock är inte heller den senare lösningen en del av något regeringsbeslut. Kort sagt finns det idag inte en fastlagd kurs för hur vargens genetik ska förstärkas.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se