Faktura om 42 miljoner till Naturvårdsverket

Dalaskog i motljus

LRF-Värmland har mottagit en motion från en lokalavdelning. Med motionen följer en kopia av en faktura ställd till Naturvårdsverket. Summan är 42 miljoner kronor vilket motsvarar vad vargen kostat markägare.

En lokalavdelning inom LRF-Värmland har räknat ut att de förlorar enorma pengar som en följd av varg. Det är värdet av jakten som försvinner och som i sin tur påverkar värdet av fastigheten. Tidigare kunde mindre fastigheter, anslutna till större jaktvårdsområden betinga ett värde. Numera är intresset svalt då jakten i många avseenden har försvunnit på grund av vargens närvaro, predation och medföljande risker för jakthundar.

Henrik Tågmark har räknat ut att vargarna förstört värden för drygt 40 miljoner kronor i de centrala delarna av länet. I den grupp Tågmark arbetat menar man att LRF centralt inte värnat om äganderätten och den medföljande jakträtten varför man nu ser sig tvungna att agera.

Gruppen har sammanställt en faktura till Naturvårdsverket om 42,5 miljoner kronor som är vad den uträknade kostnaden hamnar på. Som grund för uträkningarna har man tillämpat samma värden som Svefa, statens fastighetsvärderar, för att beräkna det ekonomiska bortfallet som ett försämrat eller utebliven jakt innebär.

­– Vi begär att LRF med skärpa driver även denna ersättningsfråga om jaktvärdet mot våra beslutsfattare i regering och riksdag, kommenterar Henrik Tågmark.

­­

Vargfakta räknade för drygt ett år sedan på vad vargen kostade inom de områden den är etablerad. Då i form av minskade fastighetsvärden för lantbruksenheter. Som underlag hade vi dels material från SCB vad beträffar taxeringsvärden, dels vilka ytor som tas i anspråk av varg och sedan samtal med en del fastighetsmäklare som bedömde värdet av jakten.

Summan vi kom fram till, hur stor den latenta förlusten var för fastighetsägare (lantbruksenheter) inom vargbältet slutade på 16,5 miljarder kronor. Räknar man vidare på småhus och fritidshus tillkommer ytterligare latenta förluster.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/vargar-forstor-jakt-for-miljonbelopp
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se