”Hundattacker mot tamdjur är ett större problem än vargangrepp!”

Ja, lösa hundar som attackerar tamdjur är ett problem, men att påstå att det är större än vargproblemet är helt grundlöst. Det finns nämligen ingen officiell statistik för antalet hundangrepp i Sverige. Att lokalt drabbade djurägare ibland omskrivs i tidningarna räcker inte för att utnämna hundangrepp till ett nationellt problem.

Varje hundangrepp måste bokföras och läggas ihop med liknande incidenter för att kunna jämföras med annan angreppsstatistik. Men det görs alltså inte. Viltskadecenter1 bekräftar detta i faktabladet Tamdjur och rovdjur – går det ihop? 2010:

”Rovdjursangrepp registreras av besiktningsmännen för tamdjur, men för hundangrepp på tamdjur finns ingen statistik.

Men att hundangrepp förekommer kan ingen förneka. Viktigast är dock att det är ett problem vi i gammal god svensk anda försöker eliminera – inte förvärra.

Med vargen tycks vi ha ett omvänt förhållningssätt: Vi hade inga problem med den fram till slutet av 1990-talet, men med den nya svenska vargförvaltningen kommer nu rapporter om vargangrepp på boskap och hundar i stort sett varje vecka. På sikt ersätter vi alltså ett problem med ett annat. Detta borde vara lätt att se men vi människor tenderar att fastna i trassliga irrationella resonemang.

Ta till exempel vår generella (men befogade) rädsla för kamphundar kontra vår välkomnande inställning till vargen. Vi fruktar alltså hellre ett tamt, om än besvärligt, hunddjur vars empati för människor avlats fram under årtusenden, än vi fruktar vargen, ett helt vilt hunddjur utan någon som helst känsla för människor och med en dokumenterad jaktinstinkt som är betydligt större än dess hunger.

Visst är det märkligt.

 

Pitbull terrier och varg.Vem är snällast?

 

[TABLE=24]

 

1 Viltskadecenter bildades 1996 och tillhör Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Uppdragsgivare är Naturvårdsverket. Viltskadecenters främsta mål är att bidra till att begränsa skador som orsakas av fredade viltarter, som stora rovdjur, tranor och gäss. Sedan starten 1996 har Viltskadecenters verksamhet vuxit från en halv tjänst till 11-12 tjänster. Tidigare kom huvuddelen av finansieringen av Viltskadecenters verksamhet från Viltskadeanslaget, som administreras av Jordbruksdepartementet (numera Landsbygdsdepartementet) via Naturvårdsverket. Från och med verksamhetsåret 2004 finansieras Viltskadecenter med medel från Anslaget för biologisk mångfald, som administreras av Miljödepartementet via Naturvårdsverket.

 

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se