Moderaterna vill återta beslut i viltfrågor från EU

EU-varg

Art- och habitatdirektivet skapar i bland situationer som ofrivilligt leder till låsningar i förvaltningsfrågor. Schweiz vill omförhandla villkoren och nu uttrycker Moderaterna en vilja sprungen ur samma problem – djuren måste hanteras där de lever.

Vilda djur förvaltas bäst där de har sin hemvist. Detta borde gälla såväl vid förebyggande åtgärder som vid akuta insatser. Korta beslutsvägar mellan lokal förvaltning och lokal kunskap borde vara ett signum för alla sunda förvaltningsåtgärder där miljön kommer i fråga.

Moderaterna har uppmärksammat att Art- och habitatdirektivet skapar ett byråkratiskt lager som i vissa fall synnerligen försvårar förvaltningsåtgärder – såväl akuta som långsiktiga. Med anledning av detta vill Moderaterna att viltfrågor skall hanteras nationellt och inte i Bryssel vilket de för in i sitt förslag till EU-politik inför Europavalet 2014.

Ur Moderaternas förslag: ”Förutsatt att vissa miniminivåer respekteras när det gäller utrotningshotade arter och djur så anser vi att frågor om varg eller när jakten på exempelvis morkulla ska inledas inte ska avgöras i Bryssel utan i Sverige och därmed av de människor som berörs”.

Förslaget har arbetats fram under det senaste halvåret och skall nu ut på remiss till övriga lokala förbund för att sedan klubbas vid stämman i oktober.

Moderaterna kan eventuellt ha tagit intryck av Schweiz agerande i frågan om varg och de komplikationer Art- och habitatdirektivet ger upphov till om man inte varit förutseende vid undertecknandet och undantagit vissa djurarter från att lyda under direktivet.

De sista som undertecknade direktivet, Vitryssland såg till att varken varg eller bäver skulle omfattas, administreras via Bryssel utan på plats.

Detta missade såväl Sverige som Schweiz vid undertecknandet vilket till viss del förklaras med att vargen inte var ett problem vid tillfället. Det kan också förklaras med att kunskaper om populationsdynamik, reproduktionskraft och annan ren biologi inte alltid är vad den borde vara hos de som undertecknar avtal.

 

Källa: http://www.atl.nu/skog/m-vill-att-viltfr-gor-avg-rs-p-nationell-niv
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se