Naturskyddsföreningen vinnare när Naturvårdsverkets ger bidrag

bidrag till ideella miljöorganisationer 2014När Naturvårdsverket delar ut bidrag för 2014 till ideella miljöorganisationer går merparten till Naturskyddsföreningen. Såväl direkt som indirekt.

Svenska Naturskyddsföreningen förfogar över betydande tillgångar och har imponerande intäkter främst från staten via diverse myndigheters bidragsgivande. För verksamhetsåret 2012 transfererades inte mindre än 85 miljoner ur statskassan, alltså skattemedel till Naturskyddsförening.

Som varande en ideell förening har man en absolut ekonomisk fördel i och med att man inte behöver betala skatt på eventuellt överskott. Ett företag som får ett överskott måste erlägga 22 procent i skatt enligt 2014 års taxering. Skattesatsen ändrades från 26,5 procent till 22 procent i januari 2013. För ideella föreningar är det alltså 0 procent.

Naturskyddsföreningen har onekligen dragit nytta av denna särbehandling då man per den sista december 2012 hade likvida medel och kortfristiga placeringar till ett sammanlagt värde av 112 615 000 kronor. Denna ansenliga tillgång hindrar dock inte föreningen från att ständigt söka mer bidrag från svenska myndigheter.

 

Naturskyddsföreningen favoriserad

I Naturvårdsverkets beslut om bidrag till ideella miljöorganisationer för verksamhetsåret 2014 framgår att Naturskyddsföreningen fått 2 500 000 kronor av de utdelade 10 100 000, eller ungefär 25 procent.

Bidraget till miljörätt och rättstillämpning om 1 500 000 kronor har i perspektivet av föreningens agerande i domstolar gentemot Naturvårdsverket i vargfrågan upprört inte minst jägarorganisationerna men också statsvetare Jan Turvall vid Göteborgs Universitet som menar att det kan vara frågan om ”delikatessjäv”.

Resterande 7 600 000 kronor ser vid första anblick ut att ha gått till andra föreningar. Men vid en närmare undersökning visare det sig att fler av dem delvis kontrolleras av Naturskyddsföreningen.

AirClim (Luftförorenings- och klimatsekretariatet), är en ideell förening som drivs av fyra svenska organisationer: Fältbiologerna, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. Styrelsen består av en representant från varje organisation. Bidrag för 2014 från Naturvårdsverket uppgick till 4 000 000 kronor.

Stiftelsen Håll Sverige Rent, i stiftelsens styrelse sitter Göran Bergqvist som representant för Naturskyddsföreningen. Bidrag för 2014 från Naturvårdsverket uppgick till 1 800 000 kronor.

Coalition Clean Baltic, en miljöorganisation vars medlemmar har kust mot Östersjön. I styrelsen representeras Sverige av Ellen Bruno från Naturskyddsföreningen. Bidrag för 2014 från Naturvårdsverket uppgick till 800 000 kronor.

Följaktligen gynnas Naturskyddsföreningen indirekt av ytterligare 6 600 000 kronor av de totala bidragen om 10 100 000 kronor. Det motsvarar 65 procent vilket tillsammans med de 25 procent föreningen fick direkt summerar till 90 procent.

Sveriges Ornitologiska Förening som också fick bidrag tycks inte ha några officiella personer från Naturskyddsföreningen i sin styrelse. Dock kvarstår faktum att föreningen bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening.

 

Historiska band

Svenska Naturskyddsföreningen startade 1909. År 1952 hade man blivit 5 000 medlemmar och man har sedan många år tillbaka drivit frågan om ett statligt naturskydd vilket 1953 resulterar i en ny naturskyddslag. Påtryckningarna för en statlig myndighet ger konkret framgång 1963 då Statens Naturvårdsnämnd bildas. Myndigheten ersätts 1967 med vårt nuvarande Naturvårdsverk. Enligt föreningen själv hade man då arbetat för en statlig myndighet sedan 1935.

 

Källa: http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/ideella-miljoorganisationer/bidrag-miljoorganisationer-2014.pdf
 

Category: Nyheter · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se