Rävens dvärgbandmask: analyser av träckprov fortsätter

Övervakningen av rävens dvärgbandmask i Sverige fortsätter. Man arbetar nu med att utvärdera och utveckla olika metoder för hur övervakningen ska ske på bästa sätt. Det meddelar SVA på sin hemsida.

Sedan i våras undersöker SVA om det går att hitta smitta med rävens dvärgbandmask i rävars avföring, rävträck, som samlas in i naturen. Jägare i Sörmland har inom ramen för ett forskningsprojekt samlat in rävträck lokalt runt ett område där en smittad räv hittades i våras. Proverna har undersökts på SVA. Under hösten sänds de vidare till forskare i Schweiz för nya analyser.

I en inledande undersökning är ett av de träckprover som sänts in från Sörmland positivt då arvsmassa från ägg av rävens dvärgbandmask har hittats. Fyndet stödjer att rävträck kan vara ett sätt att övervaka rävens dvärgbandmask och att forskningen kring att utveckla nya analysmetoder bör fortsätta. Det bekräftar också de berörda myndigheternas uppfattning att rävens dvärgbandmask är etablerad i det undersökta området.

Övervakningen av rävens dvärgbandmask kommer att fortsätta även nästa år. Hur den ska gå till i praktiken är inte klart än. För mer information, kontakta:

Mats Isaksson, teknisk ledare för virologisk molekylärdiagnostik SVA och Ann Lindberg, epidemiolog SVA, telefon 018-67 40 00. Michael Diemer, chef på enheten för sällskapsdjur, Jordbruksverket, telefon 036-15 58 59.

 

Läs tidigare artiklar om dvärgbandmask:

Livsmedelsverket tvärvänder om dvärgbandmasken

Tre miljoner extra till Jordbruksverket för bandmasken

Vargforskare bekräftar chefsveterinärens varningar

Ansvarig veterinär varnar för bandmask hos varg

 

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se