Rovdjur dödar 45000 till 60000 renar per år, Sverige

Ren vid Kebnekaise

Att samer klagar över rovdjurens framfart bland renhjordarna är allmänt känt. Hur stor skadan egentligen är känner färre till. Varje år beräknas 45 till 60 tusen renar tas av rovdjur.

Det är svårt att veta den exakta omfattningen av rovdjurens predation på ren men beräkningar som gjorts visar på ett stort antal dödade renar. Förmodligen långt större än vad de flesta känner till. Beräkningarna grundar sig i hur många rovdjur man tror* det finns inom respektive område och vad de konsumerar per tidsenhet. Till detta skall läggas intervjuer som Svenska Samernas Riksförbund genomfört med alla 51 samebyar om deras förluster. Båda svaren ger vid hand att förlusterna kan räknas till allt mellan 45 000 och 60 000 renar.

I samband med att beslutet om att avliva den invandrade varghonan från Ryssland och hennes partner i trakterna av Junsele kom, fick vi ett brev till redaktionen.

”Jag fattar inte att 8-10 renar kan vara värda mer än vargtiken som man lagt så mycket pengar på. Kan man inte bara betala samerna för köttet?”

Frågan kan ses berättigad ur ett perspektiv men mot bakgrund av att det finns fler rovdjur än vargen blir det kanske enklare att förstå beslutet. Enkelt uttryckt kan man kanske säga att junselevargarna fick bägaren att rinna över. Vargarna är dessutom särskilt besvärliga bland renar jämfört lodjuren, järven och björnen som jagar lite annorlunda.

Vargen är ett mycket kraftfullt rovdjur som dessutom jagar i flock. Förvisso en liten flock i det här fallet men stressen för de jagade djuren torde skilja sig avsevärt. Lodjuren som står för den största andelen döda renar kan under inga omständigheter förfölja renar på samma vis som en varg – den har helt enkelt inte kapacitet till det givet dess små lungor. En varg kan förfölja en renhjord eller enskild renar över långa sträckor.

Rovdjurens inverkan på renskötseln sträcker sig också utöver de döda djuren då de jagar utan urskiljning dvs de tar såväl högavkastande vajor som mindre produktiva vilket inte är fallet när samerna själva tar djuren till slakt. Högproduktiva djur, sådana som får många kalvar sparas alltid av samerna inför nästa säsong. Med färre sådana högavkastande renar blir nästa, och nästa års avkastning också lägre.

Samernas Riksförbund har gått ut med en varning om att det i vissa områden nu tas mer renar av rovdjur än det föds. På sikt kan det leda till en krasch.

Rovdjurens framfart bland renarna i Sverige kan också ställas i relation till den aktuella situationen i Sibirien. Där uppgavs att vargarna dödat 16 000 renar under 2012 vilket då bara är en tredjedel av vad de svenska samerna förlorar. Myndigheterna i Sibirien beslutade i alla fall att det fick vara nog med rendödandet och har utlyst jakt på 3 000 vargar.

 

Källa: http://www.de5stora.com/rovdjurManniska/renar/skyddsjakt/
 

 * Om rovdjur vet man ganska mycket vad beträffar dess utbredning, reproduktionskraft, mortalitet och livsbetingelser. Tro är i sammanhanget mer att betrakta som en överslagsberäkning och skattning.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se