Rovdjursföreningen: ”Fel om rovdjurskostnader!”

Rovdjursstängsel förändrar landskapet.

Svenska Jägareförbundet har gjort kostnadsberäkningar som visar på att rovdjuren belastar ekonomin med minst 1 miljard per år. Rovdjursföreningen säger att det är ett rent påhitt.

Sedan en tid tillbaka har Svenska Jägareförbundet (SJF) i en debattartikel som publicerats i en rad tidningar fört fram de kostnader som kommer med överstora rovdjursstammar. Summan som förs fram rör sig om en dryg miljard kronor per år.

Rovdjursföreningens representant i Norrbotten, Krister Persson tillbakavisar i en intervju med SR P4 att det rör sig om belopp i den storleksordningen.

– Det är siffror som de själva suttit och snickrat ihop. Jag underkänner verkligen den här beräkningen, säger han.

Persson förlitar sig i sin kritik mot SJF på de siffror som kom fram i Liljelunds utredning som presenterades april 2012.

– Rovdjursutredningen som är alldeles färsk har beräknat kostnaderna för den svenska rovdjurspolitiken till 160 miljoner. Nu drämmer Jägareförbundet till med att det är en miljard. Jag undekänner verkligen den här berkäkningen, det är en tydlig partsinlaga, säger han.

Vad Liljelunds utredning tog upp som kostnader var sådana som direkt belastade statsbudgeten och som efter vissa svårigheter kunde härledas till rovdjuren.

 

Förlorade intäkter

Vad som dock inte redovisas är de förlorade intäkter som kommer med rovdjuren. Och inte heller redovisas sådant merarbete för djurhållande bönder som inte berättigar till stöd från respektive länsstyrelse. Det är en stor skillnad på vad vi ser och inte ser när det kommer till rovdjurens faktiska kostnader.

Som exempel på en förlorad intäkt som alltså inte dyker upp i Liljelunds utredning är jaktarrenden. Karlstad stift, Stora Enso och Sveaskog medgav i september 2011 att de årligen gick miste om mer än 4 miljoner kronor i jaktarrenden till följd av varg.

 

Icke finansierat arbete

Vidare, som exempel på icke finansierat arbete som krävs för att hålla rovdjursavvisande stängsel fungerande är den röjning under nedersta tråden som behöver göras ett par gånger per växtsäsong. Noggranna beräkningar över arbetstid, material- och avskrivningskostnader för detta arbete ger en årlig kostnad om 10 kronor per meter stängsel. En normal fårgård har drygt 4 000 meter stängsel vilket ger en årlig, icke finansierad kostnad om 40 000 kronor.

Bara i Dalarnas Län har det satts upp drygt 34 mil stängsel vilket då med ovanstående kostnad per meter ger ytterligare 3 400 000 kronor som inte redovisas i Liljelunds utredning.

Det är således stor skillnad på verkliga kostnader, förlorade intäkter och vad som faktiskt avsatts i statsbudgeten. En fullt finansierad rovdjurspolitik, där de berörda gick skadelösa ur situationen skulle utan minsta tvekan kosta mer än 1 miljard per år.

 

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5508288
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se