Sex får vargdödade sydost om Hjorted, Kalmar Län

vargdödat får 3

Länsstyrelsen i Kalmar län rapporterar om ett konstaterat vargangrepp. Sex får hade dödats av varg och ytterligare sju får fick avlivas.

Under måndagen påträffades sex vargdödade får på en gård sydost om Hjorted. Länsstyrelsens besiktningsman kunde konstatera att såväl skadorna på djuren som spåren i området var samstämmiga med varg.

Ytterligare sju får fick avlivas till följd av de skador som uppstått vid angreppet vilket betyder att sammanlagt 13 får miste livet. Då antalet vargar i södra Sverige förväntas öka i framtiden uppmanar Länsstyrelsen fårägare i Kalmar län att öka tillsynen på sina djur och se över sina stängsel.

Länsstyrelsen rekommenderar att fårägare kompletterar fårnät med en eltråd med hög spänning 4500 V ca 10 cm över nätet och en i nederkanten precis innanför nätet på ca 20-30 cm höjd. Detta skall enligt länsstyrelsen ge ett mycket bra skydd mot varg förutsatt att ingen stenmur eller dylikt finns inom 1 m från stängslet som vargen kan ta sig upp på och hoppa ifrån.

Vidare uppger länsstyrelsen att om vargen står på marknivå hoppar den sällan över stängsel utan försöker ofta krypa under eller gå igenom dem. Länsstyrelsen kan ge bidrag för inköp och uppbyggnad av rovdjursavvisande stängsel.

Redaktionen kommentar: För inte så förfärligt länge sedan hoppade vargar ”aldrig” över stängsel. Några särskilda besvär att hoppa över ett stängsel lär inte föreligga då vargens mankhöjd är cirka 80 cm och stängselhöjden rekommenderas till 110 cm.

 

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2013/Pages/konstaterat-vargangrepp-sydost-om-hjorted.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se