Situationen i Yakutsk kritisk efter förbud mot gift

Trots ihärdiga försök, organiserad jakt och en rejäl skottpeng på varg lyckas man inte begränsa rovdjurstrycket så pass att angreppen på tamboskap minskar.

Som vi rapporterat om tidigare är problemen med varg mycket omfattande i Yakutsk med omnejd. Under 2010 dödades cirka 12 000 renar av varg. En samlad bedömning av vargstammens storlek är att det rör sig om drygt 7 000 vargar. Vilket bör ge underlag för en årlig tillväxt om allt mellan 700 och 1 400 vargar som ett minimum.

 

Från ansträngd till kritisk

Enligt Radio Mayak är det nuvarande trycket från den grå predatorn alarmerande stort. Innevånarna i Yakutsk känner sig direkt terroriserade som en följd av de många dödade tamdjuren och de allt mer närgångna vargar bland bebyggelse. Enligt den lokala administrationens hemsida i Yakutsk rör sig en vargflock om flera hundra individer runt byarna i Aldan regionen. Byborna är mycket oroliga för såväl sina liv som för sina tamdjur.

Enligt den lokala administrationen har ännu inga av de många hundra vargarna tagit sig in i några hem men situationen är ohållbar med stora områden som är mer eller mindre belägrade.

 

En följd av förbudet mot gift

Myndigheterna har blivit påminda om att den enda effektiva metoden att reducera så stora populationer av varg som det finns i regionen är genom användandet av gift. Sedan en tid tillbaka är det dock förbjudet vilket lämnar fällor och konventionell jakt som de alternativa metoderna för att balansera rovdjurstrycket.

Trots att jakt på varg är tillåten året om är det ingen enkel uppgift att skjuta varg. Mycket har att göra med den otillgängliga terrängen men också de relativa kostnaderna som skall fördelas på varje skjuten varg.

Att jaga från helikopter är effektivt men samtidigt mycket dyrt vilket är ett tungt vägande argument för den lokala administrationen.

 

Samordning

Den lokala administrationen i Yakutsk har ordnat med en operativ ledningscentral för att bättre kunna hantera jakten på varg. Där administreras bland annat de 15 000 rubel som utbetalas i skottpengar för varje skjuten varg som lämnas in.

Länk till källa.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se