Slutar med får då vargen vägrar ge sig av

Familjen Preiholt har drabbats hårt av vargens närvaro och utökade näringssök. Trots förstärkta rovdjursstängsel med skrämselapparatur vägrar vargen ge sig av. Nu lägger de ned fåraveln.

Sveriges Radio intervjuar familjen Preiholt på Rörbo gård om hur vargen påverkat deras liv. Påverkan har varit omfattande och medfört merarbete och svår psykisk press för såväl djuren som familjen. Beslutet om att lägga ner verksamheten togs redan i oktober förra året och sedan dess har det visat sig vara det enda rätta.

De stängsel som omgärdar fåren har förstärkts med ljud- och ljusskrämmare men det har inte givit önskad effekt utan vargen har ständigt gjort sig påmind och stryker runt gården. Slakt av nästan samtliga får har nu beställts.

– Vi tog beslutet i och med vargattacken den 3 oktober förra året. För att vi ska får en bättre vardag, att slippa ha den här känslan att fåren blir angripna utav vargen, säger Walter Preiholt.

Vidare konstateras att landskapsbilden kommer att förändras i och med att betande djur inte längre kommer hålla markerna öppna.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se