Stort antal döda efter vargattack i Wjasemka

Den 10 februari 1876 meddelade Wiborgs Tidning (nr 16) att närmare 40 personer blivit bitna av en rasande varg. Bara en månad senare, den 18 mars, följde man upp med en sorgesam uppdatering –  9 av de bitna hade redan dött.

Wiborgs tidning inledde den 10 februari 1876 med:

En galen varg rasade natten emellan d. 21 och 22 januari i byn Wjasemka, nära staden Kerensk i guvernementet Pensa. Redan midnattstiden kom odjuret till byn och först kl. 8 på morgonen lyckades det byns innevånare att slå det ihjäl, sedan det bitit 28 karlar och 9 qvinnor. 12 af dem, som äro illa bitna, hafva tagits under behandling af provincialläkaren, hvaremot en fältskär blifivit afsänd, för att på ort och ställe observera och undervisa de mindre farligt sårade.”

 

 

Den 18 mars 1876 följde i samma tidning en uppdatering:

Den rasande varg som enligt hvad vi förut meddelat uti byn Wjasemka i guvernementet Pensa bitit 37 personer, var såsom man hade anledning att befara behäftad med rabies. Ty enligt senaste underrättelser, meddelade af guv. tidningen i Pensa, hafva i slutet af sistvikne månad redan 9 af de bitne dött i vattuskräck. Bland de af vargen sårade fanns också en sjuttonårig, blind gosse, som hemtats till det af landskapet underhållna i staden förlagda lasarettet. Här utbröt hos den olycklige den hemska sjukdomen, under hvars paroxysmer han utvecklade sådan kraft, att fältskären jemte dennes två medhjelpare ej mäktade hålla honom. Den förstnämnde bet han dervid i handen, på de båda senare sönderskrapade han ansigtet.”

 

 

Även om vi inte hittat någon mer uppdatering om vargoffren i Wjasemka, är det troligt att även resten av de bitna avled. Någon bot för rabies fanns inte förrän Louis Pasteurs vaccin provades i Paris för första gången den 6 juli 1885. Efter det fick däremot Ryssland ett flertal läkarkliniker som praktiserade metoden.

 

 

Fotnot: De röda rutorna skapas av söktjänsten i tidningsarkivet efter lyckad sökning på ordet ”varg”.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se