Svenska Rovdjursföreningen stoppar jakten på flyttvargen

Svenska Rovdjursföreningen ogillar skyddsjaktsbeslut på närgångna vargar

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på finskryskan också kallad ”flyttvargen” och hennes partner föll inte i god jord hos Svenska Rovdjursföreninge som nu begär inhibition av beslutet.

Svenska Rovdjursföreningen sätter sig emot Naturvårdsverkets beslut om att den finskryska varghonan och hennes partner skall avlivas. Varghanen avlivades inom några timmar efter att beslutet blivit känt men varghonan har lyckats hålla sig undan. Hennes erfarenheter av vad helikoptrar innebär kan ha varit bidragande till att hon kommit undan.

Svenska Rovdjursföreningen begär nu inhibition, dvs att beslutet inte verkställs innan det prövats i högre instans. Föreningen anser inte att verkets skäl för avlivning är starka nog.

– Naturvårdsverkets motiveringar är svaga och svepande och stämmer inte överens med den lagstiftning som finns om jakt på strikt skyddade arter, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare på Svenska Rovdjursföreningen.

Det är egentligen bara den som berörs som kan överklaga beslut om skyddsjakt vilket i det här fallet är vargen själv vilket Rovdjursföreningen också förstår det omöjliga i men de åberopar ett generellt argument om ”rättsstaten”.

– I princip blir det bara den jagade vargen själv som kan överklaga, säger Ann Dahlerus. Men i en rättsstat måste myndighetsbeslut kunna överklagas och om det krävs kommer vi att driva frågan ända fram till en prövning i Högsta Domstolen.

Vidare skriver de att det kanske finns en chans att ”tiken (varghonan reds. anm.) ändrat sitt beteende efter att hannen skjutits.” vilket naturligtvis saknar såväl empirisk som vetenskaplig grund.

Vissa kunskaper om varghonans vilja att ändra beteende har vi trots allt fått under resans gång och de säger oss att hon inte vill ändra beteende. Som ett handfast och aktuellt bevis på det kanske nyheten om att hon dödat en ren efter det att varghanen avlivats kan användas.

* Inhibitionen innebär inte att domen eller beslutet upphävs, enbart att verkställigheten har skjutits upp. Ofta fattas beslut om inhibition om ett beslut har överklagats till högre rätt och det ännu är oklart om det kommer att verkställas efter överprövningen eller inte.

 

Källa: http://www.rovdjur.se/viewNavMenu.do?menuID=9&oid=4040

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se