Tolvårig flicka ihjälriven av varg intill hemmet

Tolvåriga Börta Johansdotter blev den 3 augusti 1731 ett av de verkligt tidigt noterade vargoffren i Sverige. Så här står det i dödboken för Steneby socken, Dalsland:

”D. 7 aug : begrofs flickan Börta Johansdotter i Spettholet, som d. 3 aug olyckligen invid torpet af en glupande varg blef tagen, till skogen buren och ihiälrefwen, dess ålder warandes 12 åhr.”

 

 

Källor: John Linell, Tore Bjerke 2002, sidan 30, Rädslan för vargen – en tvärvetenskaplig utredning samt Håkan Eles 1986, ”Värmland Förr och Nu”.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se