Tre vargar skall skyddsjagas i Älvdalens kommun, Dalarna

Tre vargar skall skyddsjagas i renskötselområdet i Älvdalens kommun. Detta efter att Länsstyrelsen i Dalarna beviljat ansökningarna från Idre Nya Sameby vars renskötsel tagit skada av vargarna.

Samtidigt som länsstyrelsen beviljat ansökningen från Idre Nya Sameby har man också beslutat om att avslå tre ansökningar om skyddsjakt på varg i Hjortnäs-Sunnanäng och Sundborn.

Skyddsjakten i Älvdalens kommun får pågå som längst till och med den 1 maj. Länsstyrelsen menar att vargarna verkar ha bildat revir i kalvningsområdet, samt att några andra lösningar inte finns för att lösa problemet.Skyddsjakten får bedrivas med hjälp av exempelvis helikopter och terrängfordon. Länsstyrelsen utser de personer som skall medverka vid jakten. De fällda vargarna skall därefter föras till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för vidare analys.

 

Länsstyrelsen bör stå för kostnaderna

Idre Sameby hade i sin ansökan begärt att länsstyrelsen skulle står för hela kostnaden av skyddsjakten, men på grund av de kraftigt minskade anslagen kan länsstyrelsen endast stå för halva kostnaden för helikopter om en sådan behöver användas.

 

Situationen inte så allvarlig

Samtidigt har länsstyrelsen beslutat att avslå tre andra ansökningar om skyddsjakt på varg. Två gällde området kring Sundborn och där menar länsstyrelsen att situationen i dagsläget inte är så allvarlig att den motiverar skyddsjakt. Länsstyrelsen kommer dock att följa utvecklingen och ta upp saken igen om läget blir värre.

I Hjortnäs-Sunnanäng var huvudmotivet i skyddsjaktsansökan faran för tamdjur. Här menar dock länsstyrelsen att det finns alternativa lösningar och avslår därmed ansökan.

Det här meddelas via pressmeddelande från länsstyrelsen i Dalarna.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se