Två ryska soldater uppätna av vargar

Två ryska soldater stationerade kring Borodino har anfallits och uppätits av vargar. Det rapporterade Wiborgs tidning (nr 56) den 17 maj 1877.

Wiborgs tidning skriver i sin notis:

Från Kamenez-Podolsk skrifves till S:t Petersb. Wedomostia: Sistlidne vinter höllo vargarne oss bokstafligen i belägringstillstånd. De uppträdde i hittills osedd mängd och hafva icke endast sönderrifvit djur utan äfven anfallit menniskor. Sålunda blefvo tvenne soldater af det Borodinoska infanteriregementet vid byn Jarmolizy anfallna och sönderrifna af vargar. De olyckliga hade blott beväpnat sig med sina bajonetter och begifvit sig allför långt från byn samt derpå fallit offer för en stor skara vargar. Man fann af dem endast enskilda afgnagade benknotor, liggande på landsvägen. Eljest måste de tappert hafva försvarat sig, ty på vägen lågo tre dödade vargar.”

 

 

Fotnot: De röda rutorna skapas av söktjänsten i tidningsarkivet efter lyckad sökning på ordet ”varg”.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se