Vänsterpartiet vänder i frågan om paragraf 28

Vänsterpartiet förordade en återgång till den gamla formuleringen av paragraf 28. Anledningen var oro för överutnyttjande. Nu vänder de i frågan.

I en intervju i tidningen Svensk Jakt uttalar sig Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt om jakt och partiets syn på densamma. Vänsterpartiets mest omtalade inlaga i jaktfrågor var den där de motionerade för en återgång till den gamla skrivningen av paragraf 28, som inte tillät att man sköt en varg i stånd med att angripa en jakthund.

Orsaken till detta säger Sjöstedt var att man var rädd för att paragrafen skulle ”överutnyttjas”, alltså att jägare skulle skjuta långt fler vargar än vad som var nödvändigt.

– Där har vi ändrat oss sedan motionen skrevs. Vi trodde att det skulle bli problem. Att vissa skulle använda skyddsjakten för en mer omfattande jakt. Vi har nu sett att det inte blivit så. Vi bekymrade oss i onödan, säger Jonas Sjöstedt till tidningen Svensk Jakt.

 

Tror på bättre stängsel

Inom politiken kan man fortfarande skönja en tilltro till inhägnader och stängsel för att skydda sina tamdjur. De som följer utvecklingen på nära håll vet att de rekommenderade stängsel som uppförs och har uppförts inte ger ett tillräckligt skydd.

Under 2012 har vi rapporterat två angrepp på gårdar som haft just rovdjursavvisande stängsel. Det bör tilläggas att stängslet i vissa fall inte varit helt klanderfritt utfört men i andra fall har inga anmärkningar kunnat göras.

– Samtidigt tror vi att det går att skydda sin boskap bättre. Man kan ha bättre stängsel, säger Jonas till tidningen Svensk Jakt.

Om Sjöstedt med ”bättre” menar ett stängsel likt det som förespråkas av slovenska vargforskare framgår inte i intervjun, men om så är fallet kommer den svenska landsbygden få ett annat utseende med stängsel som mäter 160 centimeter istället för 110 centimeter.

De slovenska vargforskarna menar också att stängsel i sig inte utgör ett fullgott skydd. Boskapsvaktande hundar måste finnas inne bland tamboskapen.

 

Satsar på landsbygden

I samma intervju säger Sjöstedt att Vänsterpartiet till hösten skall lägga fram ett omfattande landsbygdsprogram. Om det finns ekonomi för de kostnader som faktiskt kommer av stängsling återstår att se. De 50 kronor per meter stängsel som lämnas i bidrag idag täcker varken uppförande eller underhåll. Underhållet är helt avgörande för funktionen och då mer specifikt den strömförande delen.

I övrigt säger sig Sjöstedt inte känna igen sig i beskrivningen som företrädare för ett jaktfientligt parti. Han säger sig begripa att vilt måste jagas och att köttet som bärgas är såväl ekologiskt som nyttigt.

 

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se