Vargar gör besök – skolskjuts annordnas

Återkommande besök av en flock om 6 vargar i byn har resulterat i att de finska barnen numera får åka skolbuss. För somliga handlar det om en resa kortare än 500 meter.

Det är märkligt hur annorlunda svenska och finska myndigheter ser på vargnärvaro. De svenska menar undantagslöst att det är helt ofarligt och man inte skall vara orolig. De finska däremot har en helt annan inställning och sätter då och då in resurser för att minska oron och de faktiska risker som föreligger.

En aktuell sådan insats är transport av skolbarn i byn Toholampi, Finland enligt lokal media. Suvi Toikkanen, förälder till en av de transporterade barnen har själv fått uppleva hur två vuxna vargar och fyra vargungar vandrade förbi huset. Hon säger att det har varit minst sagt emotionellt påfrestande.

Kommunens utbildningsansvarige, Leila Pihlajamaa säger att det nu satt in de resurser som krävs för att barnen skall känna sig trygga. Över 400 föräldrar hade skrivit på en lista där kravet om skolskjuts ställdes.

Till tidningen sägs också att en av de observerade vargarna är skadad i ena benet och följaktligen haltar. Att en skadad varg tillåts röra sig i området ger enligt tidningen upphov till frågor om hur väl förvaltningen egentligen fungerar.

Redaktionens kommentar: Det är alltså frågan om exakt samma typ av vargar vi har på vår sida om Östersjön. Alldeles uppenbart är att finska myndigheter gör en helt annan bedömning än de svenska. Värt att veta är att Finland har en långt större erfarenhet av varg givet sin närhet till Ryssland och också långtgående erfarenheter av människor dödade av varg. Det senaste dödliga angreppet mot en människa, en 6-årig flicka skedde 1932 i Kuikkala, Finland.

 

Källa: http://www.kp24.fi/uutiset/lehtiteema/1480/375837/3/Taksi-vie-lapset-kouluun-susipelon-takia
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se