Vargproblemen tycks eviga i Iran

Vargproblemen är och förblir stora i Iran, faktiskt värre än vad statistiken visar. Men behandlingsformerna mot rabies har iallafall förbättrats.

Iran har historiskt sett alltid haft problem med vargar, vare sig det gällt angrepp mot människor eller tamdjur, eller vansinnesattacker som följt på rabiessmitta.

Två av 1950-talets vargforskare med mycket god insikt i Irans vargproblem, M Baltazard & M Ghodssi*, hävdade till och med att angreppen är långt fler än vad statistiken visar.

Enligt forskarduon var siffrorna före 1955 betydligt lägre än det verkliga antalet människor som blivit bitna av varg.

Anledningen skulle vara att människor blivit så vana vid angrepp från rabiessmittade vargar att man struntade i att söka behandling för skador från friska vargar. En verkligt oroande utveckling.

 

Utveckling av vaccin genom WHO

Men det finns positiva saker också. I medicinska kretsar talar man ofta om Iran på grund av det pionjärarbete som utförts med vaccinering mot rabies. Ett projekt som understötts av Världshälsoorganisationen, WHO.

Under lång tid fick alla människor som blivit bitna av rabiessmittade djur ett intravenöst vaccin som var relativt dyrt.

Det fungerade bra efter bett från rabiessmittade smådjur, men hade underligt nog sämre effekt mot rabiessmittad varg. Troligen berodde skillnaden på att vargar orsakar allvarligare bettskador, ofta i huvud och nacke, vilket accelererar sjukdomens utveckling.

Sedan ett antal decennier injicerar man därför både vaccin och immunoglobulin**, vilket resulterat i betydligt högre överlevnadstal för patienter med vargsmitta i blodet.

 

 

Lång lista men inte komplett

Den sammanställning som John Linnell och Tore Bjerke gjort i Rädslan för varg (2002) är alltså långt ifrån komplett, om man ska tro Baltazard och Ghodssi, men den ger iallafall en första överblick över vargattacker som utförts av både friska och rabiessmittade vargar i Iran.

Utöver dessa attacker har vi själva hittat några uppgifter genom studier av tidningar och naturvetenskapliga böcker.

1940-53. Hela Iran. 325 människor bets av vargar och behandlades för rabies vid Pasteur Institut i Theheran. Av dessa avled 60 i rabies. Förmodligen skickades många människor som blev bitna av friska vargar inte till behandling. Källa: Baltazard & Ghodssi 1954.

1952. Södra Iran. 32 människor blev bitna av en ensam rabiessmittad varg. Ingen fick behandling för smittan, och minst 15 avled. Källa: Gremliza 1953, i Baltazard & Ghodssi 1954.

1951. Zendjan. En flock med friska vargar angriper flera människor i en stad, och dödar ”flera” unga barn och ”sårar mer än 40 människor”. Källa: Baltazard & Ghodssi 1954.

1954 (odef plats). 29 människor blir bitna av en ensam rabiessmittad varg. 4 avlider. Källa: Baltazard & Bahmanyar 1955.

1955 (odef plats). 75 människor blir bitna av en rabiessmittad varg. Endast 3 avlider, då förbättrade behandlingsmetoder tagits i bruk. Källa: G W Beran 1994.

1975, 20 oktober. Aghbulagh. 7 människor blir bitna av en rabiessmittad varg. Alla överlever tack vare förbättrade behandlingsmetoder. Källa: M Bahmanyar et al. 1976.

1975, 27 november. Hossein-Abdad och Bagher-Abad. 2 människor blir bitna av en rabiessmittad varg i olika byar, antagligen samma varg. Alla överlever. Källa: M Bahmanyar et al. 1976.

1981. Hela Iran. 98 människor angrips av en varg (det är inte specificerat om vargen var rabiessmittad eller inte). Källa: B L Cherkasskiy 1988.

1996. Hela Iran. 329 människor mottar behandling för rabiessmitta efter att ha blivit bitna av varg (oklart om vargarna verkligen var smittade eller om vaccineringen var profylaktisk). Källa: M Zeynali et al. 1999

1997, december. Dushab. En välkänd, ofta citerad tidningsartikel, rapporterar om en händelse där en varg angrep och åt upp en 4-årig pojke i byn Dushab, centrala Iran. Källa: VI har inte hittat originalartikeln men Linnell & Bjerke tar upp den i Rädslan för varg 2002.

 

Vargfakta kompletterar

Vintern 1976 dödades en ridande polis av vargar efter att först ha förföljts en bra bit. Det rapporterade den iranske viltbiologen Rashid Jamsheed, i boken Big Game Animals of Iran. Jamsheed nämner också attacker mot barn, dock utan några specifika årtal, platser eller detaljer.

Den 4 januari, 2005 blev en hemlös man sliten i stycken av vargar som vandrat in i Teheran. Det meddelade nättidningen Iran Focus samma dag.

På Vargfakta rekommenderar vi att läsare med specialintresse av Iran fortsätter att följa vår rapportering. Vi uppdaterar så fort vi fått fram fler uppgifter om vargsituationen i landet.

 

Bilden överst: Vargjakt i det forna Persien. Antik illustration, okänt årtal.

 

*M Baltazard och M Ghodssi (förnamn okända) var under 1940-1950-talen de två högsta cheferna för Pasteurinstitutet i Teheran. Institutet ansvarade för i stort sett all rabiesbehandling i landet. Läs deras rapport från 1954.

 **Immunoglobulin är antikroppar som normalt produceras av kroppen själv men som också kan tillföras via injektion. Antikropparnas funktion är att skydda kroppen från bakterier, virus, svamp, främmande ämnen och cancerceller.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se