WWF förlorar förtroende från Svenska Jägareförbundet

Världsnaturfondens förtroenderåd utgör en lång lista av dignitärer. Givet WWF:s hållning i rovdjursfrågan har många undrat varför LRF, Samernas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet lånar sitt namn till dem. Jägareförbundet är först ut att lämna rådet.

WWF är en mäktig och skicklig spelare när det kommer till att göra affär av natur och miljö. Som privat stiftelse har de lyckats bygga upp såväl ett starkt varumärke som imponerande intäkter och bidrag från staten. Många tycks också ha varit behjälpliga med att stärka varumärket WWF genom att låna ut sitt eget dvs. genom att som organisation sitta med i deras förtroenderåd.

Vilka som sitter med redogjorde vi för i augusti 2014:

Enligt WWFs egen hemsida representeras Svenska Jägareförbundet av generalsekreterare, Bo Sköld och Lantbrukarnas Riksförbund av styrelseledamot, Carl Wachtmeister och Samernas Riksförbund av självaste förbundsordförande, Jörgen Jonsson.

Andra namn i WWF:s förtroenderåd som får en att höja på ögonbrynen är landshövdingen i Dalarnas Län, Maria Norrfalk som inte bara sitter med i rådet utan också är dess vise ordförande. Hur Dalarna drabbats av rovdjurens framfart behöver knappast någon närmare förklaring.

Som representant för en enskild myndighet är dock Naturvårdsverkets generaldirektör, Maria Ågren den som kanske skapar flest frågor om ”förtroende”. Att Maria Ågren, statligt anställd och betald med skattepengar sitter med i en privat stiftelse, vars handlade mer eller mindre uteslutande resulterat i bekymmer för den myndighet hon företräder, skapar definitivt inget förtroende för Naturvårdsverkets vilja och förmåga att verkställa beslutad rovdjurspolitik.

Informationen om förtroenderådets medlemmar var tydligen en nyhet för flera av respektive organisations medlemmar. Inom Svenska Jägareförbundet tycks nyheten ha renderat tillräckligt mycket kritik för att en analys om värdet av att sitta med skall ha genomförts. Och resultaträkningen gav, helt riktigt, vid hand att det kostade mer i integritet än det gav i stärkt förtroende för SjF.

Följaktligen lämnar SjF förtroenderådet enligt tidningen Svensk Jakts nätupplaga:

Svenska Jägareförbundets styrelse har beslutat att förbundet ska lämna sin plats i Världsnaturfonden WWF:s förtroenderåd. Beslutet har fattats efter en intern debatt i förbundet, där deltagandet ifrågasatts med hänvisning till WWF:s agerande i rovdjurspolitiken.

I en skrivelse till WWF redogör Jägareförbundets ordförande Björn Sprängare och generalsekreterare Bo Sköld för att medlemmar under en längre tid ifrågasatt Jägareförbundets medverkan i WWF:s förtroenderåd.

Invändningarna handlar i första hand om att Jägareförbundet och WWF har olika synsätt och agerande i förvaltningen av varg i Sverige. Förbundsstyrelsen anser det därför inte vara förenligt med Jägareförbundets rovdjurspolitik att samtidigt sitta med i WWF förtroenderåd.

I skrivelsen framhåller dock Jägareförbundets styrelse att beslutet inte förhindrar samarbete i andra frågor som gynnar de två organisationernas gemensamma verksamheter.

Huruvida Samerna och Lantbrukarnas Riksförbund också står beredda att se över sina förtroendeuppdrag och följa Svenska Jägareförbundets föredömliga agerande är okänt.

 

Källa: http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2015/01/jagareforbundet-lamnar-wwfs-fortroenderad/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se