Vargens återintroduktion i Yellowstone, USA

Filmen Crying wolf handlar om vad som egentligen ligger bakom viljan att återintroducera varg i Yellowstone och resten av Amerika. En historisk återblick och resa som skulle kunna vara hämtad från Sverige lika väl. Bland filmens deltagare finner vi svenskättlingar som drivit jordbruk i flera generationer men som nu finner det mer eller mindre besvärligt […]

När biologer inplanterade varg på Coronation Island, Alaska

Följande är en studie i vad som händer när man låter rovdjur förvalta en befintlig viltstam. Forskningsprojektet startade 1960 i den nya delstaten Alaska av den egna helt nya avdelningen Department of Fish and Game. Alaska hade bara varit en egen stat i ett år när Department of Fish and Game genomförde ett experiment med […]

Category: Artikel · Tags:

En flock vargar delar på ett byte.

Naturen sköter sig bäst själv

Ett inte helt ovanligt argument och begrepp i debatten kring varg är att naturen egentligen utvecklas bäst om människan låter den vara. Det är en intressant tanke men den brottas onekligen med en rad hinder för att ha något egentligt värde mer än ur ett filosofisk perspektiv. Utgångspunkten för begreppet natur är allt som inte […]

Forskare: Rovdjurens betydelse för ekosystemen överdriven

Frågan om de stora rovdjurens vara eller icke vara är i högsta grad politisk för genom olika konventioner har Sverige förbundit sig att säkra dessa stammars överlevnad. Rovdjurens ekologiska inverkan på ekosystemen är däremot överspelad, berättar Olof Liberg, forskningsledare på Grimsö forskningsstation, för Sveriges Radio. – Det förefaller som kanske förväntningarna på rovdjurens roll i […]

Hjort i enbärssås

Viltkött – Måltid för miljövänner

Miljömedvetna svenskar lägger gärna viltkött på tallriken. Och faktum är att kött från svenska skogar är en ”naturligt KRAV-märkt” resurs jämförbar med skogsbruk och rennäring. Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har viltköttshanteringen värdet av ett medelstort svenskt industriföretag. Så har det varit i sekel efter sekel, men hur blir det i framtiden med ökande rovdjursstammar?   […]

Schillerstövaren - En unik svensk hundras

Unika svenska hundraser på tillbakagång

Av de tolv nationella hundraserna i Sverige är nio av dem hundar ämnade och avlade för jakt. Bland dessa nio raser ses antalet registreringar minska dramatiskt i takt med vargens återetablering och utbredning i landskapen söder om renbetesgränsen. Den svenska nationalrasen är just en jakthund av sorten Hamiltonstövare.   Som ett resultat av att jakthundar […]

Schillerstövare drygt 5 månader gammal

Vad är en jakthund

En jakthund är egentligen en brukshund med inriktning jakt. Precis som ledhunden arbetar för den synskadade och som knarkhunden arbetar inom gränskontrollen gör också jakthunden för sin förare och jaktlag. Om vi bortser från att brukshundar som sådana betingar stora värden så är de känslomässiga banden mellan brukare och hund aldrig någonsin mindre än de […]

Category: Okategoriserade · Tags: , ,

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se