Rumänien – Vargland utan skaderapporter?

Enligt Världsnaturfonden WWF har Rumänien Europas största vargstam. Samtidigt är rapporter om vargens skadeverkningar få. Kan det vara en rättvisande bild av situationen i landet?

Som nation bakom Järnridån sedan 1947 har det inte kommit mycket varginformation från Rumänien. Det är synd då landet både antas ha Europas största vargstam och fortfarande är ett utpräglat jordbrukssamhälle.

Tillsammans skulle dessa båda faktorer erbjuda ett intressant underlag för studier när många Europeiska länder nu diskuterar att återinföra varg. En möjlighet till inblick i hur det är att leva med riktigt mycket varg omkring husknuten.

Istället har brist på fakta och analyser gett plats för grundlösa spekulationer. Många skribenter romantiserar ett Rumänien där människa och varg lever i fredlig samexistens. I tidningarnas kommentarsfält hittar man ofta meningar som ”Men i Rumänien har man ju många fler vargar än här i Sverige och där går det ju bra!”.

I själva verket är det ingen som riktigt vet hur vardagen för Rumäniens landsbygdsbefolkning ser ut när det kommer till ämnet varg. Inte ens forskarna, vilket framgår av deras bristfälliga rön här. Troligen är vargproblemet större än våra media fått besked om.

Som synes längst ned var antalet vargrelaterade dödsfall på den Rumänska landsbygden uppe i tresiffriga belopp under 1900-talets första år och då landet till stora delar behållit sin agrara karaktär finns det ingen anledning att tro att man varit helt fri från problem under decennierna som följde.

 

Urvalsprincip med förbehåll

Ett av få sentida försök till kartläggning av vargangrepp i Rumänien gjordes inför rapporten Rädslan för varg, som publicerades av forskarna John Linnell och Tore Bjerke 2002. Där vände man sig helt enkelt till sina Rumänska kollegor som utfört en enkel enkät; känner du till några vargangrepp i Rumänien?

Svaren var, som man kunde förvänta sig, undermåliga men gav ändå några besked. Totalt registrerade forskarna 41 händelser där personer blivit angripna av varg.

Men istället för att presentera samtliga fall med en kommentar valde man att inte publicera svar som saknade verifikat. Därmed återstod endast sex fall, vilka syns i nedanstående lista. Händelserna är inte daterade. Ytterligare en brist.

Likheterna med andra länders erfarenheter är dock slående. En lätt tragikomisk detalj är att attackerna här skett efter att vargen tagit sig in i hägn. Något att tänka på för de många svenskar som nu överväger ”rovdjursavvisande” stängsel runt fårbesättningarna. När man själv är på insidan med rovdjuret i fråga kan tryggheten bli kvar utanför.

1. I Rod (Sibiu kommun) gick en varg igenom en inhägnad. Jordbrukaren såg vargen och försökte att döda den med en högaffel. Vargen angrep och skadade jordbrukaren.

2. En liknande incident hände i Bradesti (Harghita kommun).

3. I Intorsura (Covasna kommun) blev en varg uppträngd i ett hörn av vakthundar på en gård med fårskötsel. En fårskötare försökte att döda vargen med en käpp och blev angripen och skadad.

4. En liknande incident hände i Sfintun Ana (Covasna kommun).

5. I Turda (Cluj kommun) fastnade en varg i ett stängsel av trä kring en fårhage. Den kämpade för att ta sig loss och bet en av fårskötarna när de kom springande för att slå ihjäl vargen.

6. I Vidra (Arges kommun) fångades en varg i en inhägnad och blev trängd mellan hundarna som vaktade husdjuren och skötarna på stället. Skötarna försökte att döda vargen och en av skötarna blev då biten i benet.

Att dessa sex händelser skulle motsvara den totala mängden vargangrepp under de senaste århundradena tror ingen. För det första är vargstammen väl så stor som i grannländerna Ukraina och Moldavien. För det andra har de samma vargras. För det tredje har Rumänien liknande landsbygdsstruktur som i grannländerna och där förekommer ofta angrepp. Och för det fjärde rapporterades en hel del fall före kommunisteran (se nedan).

Dessutom förekommer rabies i och runt Rumänien och borde rimligtvis orsakat åtminstone något fall med tanke på hur utbredd sjukdomen varit, och fortfarande är, norrut och österut.

 

Fall från tidningsarkiv

På Vargfakta har vi genomfört en egen liten undersökning. Den är långtifrån någon enkät med godtyckliga svar utan alldeles konkret utdrag ur olika tidningsarkiv från mitten av 1700-talet fram till 1910.

Tidningsklippen ger en annan bild än vad som förmedlas i Rädslan för varg. Som exempel kan nämnas den reporter som vid 1900-talets början påstår att antalet dödliga vargattacker räknas i hundratal varje år.

Följande fall härrör från Rumänien (följ länk till separat artikel):

Våren 1842 rapporterade både Wasa Tidning och Borgå Tidningar om två postombud i Rumänien som massakrerats av vargar.

Den 3 juni 1891 meddelade finska Nya Pressen (nr 147) både en positiv och en negativ nyhet: Av 29 personer som anfallits av en rabiessmittad varg hade 26 personer vaccinerats och klarat sig. Tyvärr hade också tre personer avlidit.

Den 12 januari 1893 rapporterade Aftonbladet (nr 9) att en Rumänsk fårbonde från Rakowitza blivit dödad av vargar.

I Le Petit Journal nr 214, den 23 december 1894, samt i en längre artikel om vargangrepp presenterad i Wide World Magazine 1910, beskrivs hur 30 gäster mister livet i ett vargangrepp efter ett bröllop i Tulcea.

Wide World Magazine beskriver också hur fem soldater från Galatz mist livet under ett vargangrepp den 7 januari 1901. Enligt artikelförfattaren var antalet dödsfall till följd av vargattacker under det tidiga 1900-talet uppe i tresiffriga tal årligen.

En notis i tidningen Vestra Finland (nr 1) den 3 januari 1903 anger att vargar dittills under vintern skördat minst 30 dödsoffer i Rumänien.

Den 24 december 1903 angreps ett polisbefäl och hans häst av en vargflock under en ridtur till hembyn. Både klarade sig. Polisbefälet berättar dock att en närboende bonde och hans två hästar blev dödade dagen efter attacken mot honom själv.

I Borcea Verde föll tre unga människor offer för vargar under en skogsfärd med släde och hästar. Angreppet är inte daterat i artikeln men bör ha skett 1905-1910.

Den 8 november 2011 rapporterade Schweiziska Human Rights-tidningen Current Concerns att tre människor skadats allvarligt under en vargattack år 2009.

I mån av tid kommer vi att genomföra liknande sökningar i senare 1900-talsarkiv. Men då vi är hänvisade till att tidningar ska ha fått nyhetsstoff från denna, under lång tid stängda, nation, är chansen tyvärr liten att vi ska hitta någonting.

 

Grafisk bild av rovdjurstrycket i Europa, tidningen Land nr 9, den 7 maj 2010. Bilden ger sken av att Rumänien har högre rovdjurstryck än Sverige, men rapporten har inte räknat bort renskötselområdet (ca 55% av Sveriges yta) där varg inte får förekomma. De 45% av Sverige som då återstår har utan tvekan Europas högsta rovdjurstryck.

 

 Översta bilden: En fårbonde försvarar sin fru och sina djur vi ett vargangrepp. Rumänskt kopparstick från 1862.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se