Kammarrätten undanröjer beslut att stoppa vargjakt

Kammarrätten i Göteborg undanröjer Förvaltningsrätten i Karlstads beslut att stoppa licensjakten på varg. Följaktligen kan vargjakten starta i morgon fredag. Kammarrätten i Göteborg har i dag undanröjt Förvaltningsrättens i Karlstads beslut om att stoppa vargjakten i Värmlands län och i Örebro län. Men kammarrätten har inte uttalat sig om själva jakten – bara om möjligheten […]

Varg fälld vid skyddsjakt, Kroppefjäll

Efter ett stort antal angrepp på tamdjur och hundar beslutades om skyddsjakt på en varg i mitten av december. En varghona fälldes under tisdagen. Norra delen av Västra Götaland har under året fått erfara ett stort antal angrepp på tamdjur och hundar. Därför utfärdade länsstyrelsen ett beslut om skyddsjakt den 19 december. Elva dagar senare […]

Planerad vargjakt stoppad, Dalarnas Län

Naturvårdsverket meddelar att den planerade licensjakten i Dalarna stoppas. Detta efter att Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF överklagat beslutet om vargjakt i länet. Länsstyrelsen i Dalarna hade planerat för en jakt om åtta vargar inom länets gränser. Efter att miljöorganisationerna Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF överklagat beslutet stoppas nu jakten tills dessa att frågan är utredd. Vilka […]

Värmlands länsstyrelse bekymrade över miniminivåer

Naturvårdsverkets beslut om hur många vargföryngringar Värmland skall ha, är 60 procent högre än vad länet själv kommit fram till. Naturvårdsverket har idag fastställt miniminivåer för bland annat varg i de tre rovdjursförvaltningsområdena och dess ingående län. Den fastställda miniminivån för Värmlands län är 11 vargföryngringar. Nivån skiljer sig markant från det förslag som Länsstyrelsens […]

Länsstyrelserna i Mellansverige fattar beslut om licensjakt på varg

Naturvårdsverket har nu överlämnat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i Mellansverige. Det är därmed länsstyrelsen som bedömer om det finns utrymme för licensjakt och om kriterierna för licensjakt är uppfyllda. Arbetet är ett led i den regionaliserade förvaltningen av rovdjur som riksdagen fattade beslut om i december 2013. Sedan riksdagen […]

Hundförföljande varg sköts – misstanke om jaktbrott

Paragraf 28 får tillämpas under angrepp eller när ett angrepp är omedelbart förestående. En varg sköts under torsdagen i Dalarna innan ett angrepp han ske. Nu överlämnas ärendet till polisen. När paragraf 28 låg bakom flera skjutna vargar förra året hördes kritik från miljöorganisationer om att lagutrymmet överutnyttjades. När krutröken lagt sig visade det sig […]

”Jag har hämnats mina får”

En fransk fårbonde lyckades skjuta en varg i vad som betraktas som en förebyggande åtgärd. Han uttrycker det som att han hämnats de 11 får han nyss förlorade. Franska fårbönder har sedan en tid tillbaka gjort flera omfattande ansträngningar för att skjuta varg. Tilldelningen om 24 vargar som gällt sedan juni i år, har trots […]

Varg skjuten under pågående angrepp, Dalarna

Två vargar hade valt ut en kviga ur en större grupp djur och trängt upp henne mot hörnet av hagen. Ägaren sköt den ena vargen när den gick till attack mot kvigan. I närheten av Garpenberg sköts en varghane under morgonen. Vargen fälldes under pågående angrepp mot en kviga som skiljts ut ur en större […]

Vittsjövargen skjuten

I morse sköts en varg i Visseltofta, i den trakt där det sedan början av augusti rivits 50 får på olika platser i Skåne och Kronobergs län. Länsstyrelsens i Skåne meddelar på sin hemsida att en varg skjutits inom det aktuella skyddsjaktsområdet. Mest troligt är att det handlar om den varg som stått bakom ett […]

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns kommun

Efter tre angrepp varav två i hagar med godkänt rovdjursavvisande stängsel beslutar nu Länsstyrelsen Värmland om skyddsjakt på en varg. Den 10 september har Länsstyrelsen Värmland beslutat om skyddsjakt på en varg inom Kristinehamns kommun. Under sommaren har tre angrepp skett inom ett begränsat område i kommunen och vid två tillfällen har vargen tagit sig […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se