Varg skjuten under pågående fårangrepp, Stockholm

En varghona sköts under lördagen  i trakterna av Edsbro mellan Norrtälje och Hallstavik. Varghonan sköts under pågående angrepp mot en fårbesättning. Årets första paragraf 28 under pågående angrepp mot får är ett faktum efter att en honvarg fällts i en fårhage nordväst om Norrtälje i trakterna av Edsbro. Djurägaren upptäckte vargen i hagen och gick […]

En kalv skadad och en dödad av varg, Spanien

I en artikel om förändringar för jordbrukare i Spanien förekommer en notis om ett vargangrepp mot en kalv. En kalv dödad och en skadad bortom räddning. Inte bara lantbrukare i Sverige påverkas av EU:s förändrade jordbrukspolitik. Spanska lantbrukare lär stå inför stora förändringar givet bruket av betesmark. I en lång artikel om detta i El […]

Varg skjuten under pågående angrepp, Dalarna

Två vargar hade valt ut en kviga ur en större grupp djur och trängt upp henne mot hörnet av hagen. Ägaren sköt den ena vargen när den gick till attack mot kvigan. I närheten av Garpenberg sköts en varghane under morgonen. Vargen fälldes under pågående angrepp mot en kviga som skiljts ut ur en större […]

Kvigor skadade efter misstänkt vargangrepp, Värmland

I trakterna av Kristinehamn har flera vargangrepp konstaterats under sommaren. På lördagsmorgonen upptäckte en djurägare skador på flera kvigor, några kilometer från platser för tidigare angrepp. Det går inte att fastställa vad som orsakat skadorna på kvigorna i hagen men mycket pekar mot att det är varg som varit framme. Dels är platsen för angreppet […]

En kviga vargdöda och flera bortsprungna, Värmland

Under midsommarhelgen skrämdes 25 kvigor ur en hage i Forshagareviret mellan Karlstad och Molkom. En kviga hittades senare vargdödad och fortfarande saknas sex djur ur besättningen. Att hålla varg utanför hagar med hjälp av stängsel är svårt men att hålla kor inne i en hage om de bestämt sig för att de måste fly är […]

Angripande varg sköts i fårhage, Färila

För fjärde gången i år skjuts en varg under pågående angrepp. Denna gång var en varg i färd med att riva får och lät sig inte skrämmas. Vargen fälldes av djurägaren. Strax väster om Färila i Hälsingland sköts en angripande varg under söndagsförmiddagen. Detta skriver tidningen Jakt & Jägare om i sin nätupplaga. Några personer […]

Kalv riven av varg, Örebro Län

Under söndagsmorgonen revs en kalv av varg väster om Nora i Örebro Län. Länsstyrelsen uppger att flera vargar rör sig i området. Angrepp på kor hör fortfarande till ovanligheten i Sverige men under 2013 har fler fall registrerats än något år tidigare. Kor har angripits i både Värmland och Dalarn och i södra Sverige, utanför […]

Nio kvigkalvar borta efter misstänkt vargattack

Stängslet var nedrivet på flera ställen och ett 30-tal stolp låg mot backen efter att kor och kalvar sprängt hagen i panik. Ett vargbesök misstänks ligga bakom paniken. Värnamo Nyheter rapporterar om att lantbrukare Ebbe Gustafsson på Ya Norregård utanför Värnamo förlorat nio kvigkalvar efter ett förmodat vargbesök i kohagen i onsdags i förra veckan. […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se