Varg vanlig dödsorsak bland vargar, Alaska

I media framställs gärna illegal jakt som varande den förhärskande dödsorsaken bland vargar. Att de ibland ger sig på varandra är dock tämligen okänt för allmänheten. En aktuell studie i Alaska visar på att det är ganska vanligt. Mysteriet med de döda vargarna i South Fork är titeln på en artikel som tar sin början […]

Eirik Granqvist: Så skiljer du på varg och hybrid

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik bjöd in Eirik Granqvist och Kaarlo Nygren från Finland för att få höra deras erfarenheter kring vargar, hybrider och hur de påverkar människor och vilt. Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik arrangerade en föreläsning i Orsa den 15 februari, där bland annat förre överkonservatorn Eirik Granqvist och förre chefen vid viltcentralen i Finska Karelen, Kaarlo […]

Dagens Nyheter drar annan slutsats än forskare

Puffen för debattinlägget om rovdjurens roll i naturen som författats av Dagens Nyheter är direkt missvisande och tänjer på begreppet om journalistisk frihet. Den debattartikel som undertecknats av 15 namnkunniga ekologer och som publicerats i Dagens Nyheter i dag kommer till helt andra slutsatser än vad tidningen vill göra gällande i sin ”puff”. Ekologerna menar […]

Vargjakten 2014 officiellt överklagad

Med en knapp månad kvar till vargjakten överklagar de tre miljöorganisationerna. Argumenten saknar vetenskapligt stöd. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Svenska Rovdjursföreningen överklagar den planerade licensjakten på varg i februari. Detta trots den i december med majoritet genomröstade rovdjurspropositionen, alltså ett demokratiskt beslut. Värt att beakta är också att jakt på varg har ett starkt stöd […]

Öppen frågeställning till Naturvårdsverket

Med anledning av Naturvårdsverkets beslut om att nivån för vargens gynnsamma bevarandestatus skall sättas till 270 individer har Jägmästare Anders Runnérus ställt följande frågor till verket. Efter Riksdagens beslut om en ny rovdjurspolitisk plattform vidarebefordrades frågan om antalet vargar till ansvarig myndighet, Naturvårdsverket. För verkets del handlade det om att inom det angivna spannet, 170-270 […]

Normal vargdödlighet trots paragraf 28

I ett informationsbrev från Grimsö undertecknat Olof Liberg fastställs att dödligheten bland vargar förhåller sig normalt i relation till tidigare år. Detta trots många paragraf 28-skjutningar. Ovanligt många vargar har i höst skjutits enligt paragraf 28 i jaktlagen. Men vargstammen fortsätter att växa i landet. Sedan 1 september har sju vargar skjutits i samband med […]

Category: Nyheter · Tags: ,

Naturvårdsverket vilseleder om antalet vargar

Dagens pressmeddelande från Naturvårdsverket är vilseledande om nuvarande antal vargar. Som brukligt är nämns inte årets föryngring om 150 vargungar. Vargräkning är en tillsynes komplicerad apparat som inbegriper många hundratals mantimmar av spårning och kartläggning. Vargarna i Sverige och Norge hör till de mest studerade och räknade i världen. Detta till trots är den årliga […]

Stödet för varg faller kraftigt

Den senaste attitydundersökningen om varg säger att en majoritet fortfarande är positiva till varg. Vad som dock inte sägs är att trenden är kraftigt vikande. Med ojämna mellanrum genomförs attitydundersökningar vad beträffar rovdjur. I den senaste rapporten från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som lanseras via pressmeddelande sägs att en majoritet av svenskarna ”tycker om att ha […]

Vargrevir ger stor prisskillnad på skogsmark

Enligt pressmeddelande från Sveriges Lantbruksuniversitet påverkar inte vargen markpriset på skogsfastigheter. Läser man rapporten får man dock en annan bild än vad rubriken låter berätta. Uppdaterad 130704: Fler mätpunkter har lagts in i diagrammet och medelvärdet har räknats om. Emma Kvastegård, biolog vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har just avslutat sitt examensarbete, Social and economic consequences […]

Vargens status ännu ej fastställd trots goda underlag

Naturvårdsverket har genomfört en hälsokontroll av den svenska naturen för rapport enligt EU:s Art- och habitatdirektiv. Bland de 164 reviderade arterna återfinns naturligtvis vargen vars status förblir oförändrad trots synnerligen god tillväxt och påpekande om att gynnsam bevarandestatus redan är uppnådd. Av de 164 arterna som anses skyddsvärda är det knappast någon som tilldrager sig […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se