Vargfakta efterlyser information till boende i vargrevir

I efterdyningarna av den tragiska händelsen på Kolmården kom många vargexperter till tals i media. Flera frågor besvarades och en av dem anser vi vara av stor vikt för hundägare som bor i närheten av varg. Flera vargexperter kom till tals i media efter händelsen på Kolmården. Läsare och tittare fick även vid flera tillfällen […]

Vargfakta informerar LRF i Östergötland brevledes

Hej, Mot bakgrund av det som skett inom länet sedan i våras kanske det kan vara nyttigt att känna till lite grunder om varg och vad det får för konsekvenser lokalt. Jag är lantbrukare i Uppsala län och har på eget initiativ satt ihop en hemsida om varg och, ska vi säga, det som följer […]

Brev till Landsbygdsdepartementet

Vargfakta skriver brev till Landsbygdsdepartementet

Hej, Som lantbrukare och markägare har jag, och många av mina läsare intresse av att få veta hur Landsbygdsdepartementet ser på effekterna av frilevande varg och hur pass väl insatta ni är i de olika aspekterna av fenomenet. Jag bor inte själv i ett område som för närvarande håller en fast vargstam men ett flertal […]

Vargfakta skriver brev till Miljödepartementet

Hej, Jag har blivit ombedd av boende i områden med frilevande varg och av mina läsare att delge utredare Lars-Erik Liljelund lite information och analyser som jag har tagit fram utifrån kända data. Jag bor inte själv i ett område som för närvarande håller en fast vargstam men ett flertal observationer under våren pekar på […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se