Vargfakta skriver brev till Miljödepartementet

Hej,

Jag har blivit ombedd av boende i områden med frilevande varg och av mina läsare att
delge utredare Lars-Erik Liljelund lite information och analyser som jag har tagit
fram utifrån kända data.

Jag bor inte själv i ett område som för närvarande håller en fast vargstam men ett
 flertal observationer under våren pekar på att vi håller på att få ett revir i
trakten av Örsundsbro i Upplands Län. Därför satte jag mig ner för ett par månader
 sedan för att studera ämnet lite närmare och för att räkna lite på vad det kan
tänkas få för effekter såväl i nuläget som i framtiden.

Jag listar här ett antal sidor som jag tycker skall komma utredningen till godo:

Om populationstillväxt och licensjakt
Vad är en föryngring?
Hur skall licensjakt på varg i Sverige bedrivas?
Hur många vargar finns i Sverige sommaren 2011?

Fysiska skillnader och areal som tas i anspråk
Hur stor är en varg?
Hur stort är ett vargrevir i jämförelse?

Ekonomiska konsekvenser för tamdjursägare som inte ersätts
Ekonomiska effekter för djurhållning i Dalarnas Län
Ekonomiska effekter för djurhållningen i Värmlands Län
Ekonomiska effekter för djurhållningen i Gävleborgs Län
Ekonomiska effekter för djurhållningen i Stockholms Län
Övriga ekonomiska aspekter
Så påverkas fastighetspriserna av varg
Ekonomisk analys av ett vargrevir
Viltkött - måltid för miljövänner
Det ekonomiska aggregatet av jakthundar
Vad är natur och vad är vildmark

Konsekvenser för vissa unika svenska hundraser
Så försvinner de unika svenska hundraserna

Detta brev och eventuella svar från er kommer att publiceras på
http://www.vargfakta.se. Tjänsten har från start, 2011.08.05 haft lite över 2000
unika besökare som tillsammans har laddat ner över 9000 sidor. Intresset för
saklig information om frilevande varg får anses vara oerhört stort givet denna
statistik över en så kort tidsperiod.

Jag och mina läsare ser fram emot ett svar.

Med vänliga hälsningar,

Jesper Jönsson
Lantbrukare och växtförädlare

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se