Forskare vill inte fatta beslut om antal vargar

Vid oktober månads start skall naturvårdsverkets tjänstemän ha fattat beslut om hur många vargar Sverige skall ha. Olof Liberg vill inte vara delaktig i beslutet.

I en intervju i tidningen Jakt & Jägare uttalar sig vargforskaren Olof Liberg om sin ovilja att fatta beslut om hur många frilevande vargar vi framöver skall ha i Sverige.

Liberg är mycket tydlig med att antalet vargar, sett ur ett biologiskt perspektiv, kan reduceras kraftigt. De 450 som Lars Liljelund kom fram till i sin utredning är långt fler än vad som behövs. Den insikten hade kanske Olof redan innan han medverkade till analysen av minsta livskraftiga population som togs fram under sommaren, men då svaret från den simuleringen gav vid hand att endast 40 vargar krävs kan han stå fast vid att vi faktiskt inte behöver fler vargar.

Eftersom politikerna frånsagt sig ansvaret om rovdjurspolitiken och lämnat över detta till Naturvårdsverket har de också bestämt att de inte skall bestämma över den kanske viktigaste frågan av alla – hur många vargar vi skall ha. Vargforskare Liberg har tidigare sagt att vargen som helhet är en politisk fråga och inte en biologisk vilket han nu också understryker i och med att han väljer att inte lägga sig i beslutet om vargpopulationens storlek.

Från Naturvårdsverkets tjänstemän hörs dock inga bekymmer över det nya ansvaret. Ruona Burman konstaterar att verket fått uppdraget av regeringen och att hon och hennes kolleger kommer att fatta ett beslut i enlighet med detta. Att forskarna väljer att stå utanför ser hon inte som ett problem.

Redaktionens kommentar: Nyheten har kommenterats flitigt på nätet och oro har uttryckts över demokratins nya beslutsprocesser. En läsare gör en liknelse med att vi kanske i en framtid får se skatteverket besluta om nya skattenivåer. Frågan är berättigad.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se