Miljöåklagare Åse Schoultz JO-anmäld

Åse Schoultz och chefen för naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Jämtland har JO-anmälts av en privatperson. Orsaken är att Schoultz ligger bakom den stoppade informationen om vargars rörelse i länet.

I kölvattnet av den utredning som pågår mot fem män i Lillhärdal har också andra fått besvär – fäbodbrukarna i området får inte längre information om inkommande vargar från Länsstyrelsen efter att Åse Schoultz lagt locket på.

Detta samarbete mellan fäbodbrukarna och länsstyrelsen har varit mycket uppskattat och väl fungerande enligt en av djurhållarna i området. När vargar rört sig i riktning mot djurbesättningar har ägarna informerats så att de kunnat flytta på sina djur och på så vis undvikit angrepp.

Den informationen, om vargarnas rörelser och position tyckte inte miljöåklagare Schoultz var lämplig under det att utredningen mot de fem männen pågår varför den helt enkelt upphörde.

Schoultz åtgärd fick en privatperson att reagera med en JO-anmälan. Privatpersonen anser att åtgärden slår hårt mot tamdjursnäringen i länet och att det heller inte är rimligt att alla djurägare ses som misstänkta i utredningen.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se