Naturvårdsverket begär mer pengar till varg

Naturvårdsverkets kostnader stiger samtidigt som anslaget minskas. Bland kostnaderna utmärker sig vargen och övriga rovdjur.

Ledningen för Naturvårdsverket behöver mer pengar för att uppfylla sina åtaganden. Om anslaget inte ökas väntar personalnedskärningar och minskade ambitioner. Verket skriver att man kommer att se över och effektivisera arbetet men att man samtidigt också kommer att behöva behöva minska insatserna inom vissa områden. Arbetet med miljöövervakning är ett sådant område.

Vidare önskar verket också att det skall bli tydligare vilka pengar som avsätts för vilka ändamål och särskilt då när det kommer till förvaltning av rovdjur. Allmänhetens ständigt återkommande frågor kring vad rovdjur och särskilt vargen kostar skattebetalarna kan tänkas ligga bakom verkets ambition om ökad transparens.

Att ”den komplicerade vargfrågan” med dess olika resursintensiva moment av driver upp kostnaderna poängteras av Maria Ågren, generaldirektör vid Naturvårdsverket.

Varghonan i Junsele har på egen hand förbrukar 4 av de 9 miljoner som var avsatta för arbetet med genetisk förstärkning enligt tidigare uppgift.

Verket skriver också att naturen skapar intäkter i form av bland annat turism vilket är sant men när det kommer till rovdjursturism är intäkterna besvärande små. Under 2010 omsattes knappt 2 miljoner inom vargturism vilket då rimligtvis bör ställas mot de 4 miljoner som en varg i Junsele kostat.

 

Källa: http://rod.se/naturv%C3%A5rdsverket-flaggar-f%C3%B6r-upps%C3%A4gningar
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se