Rovdjursturister får inte dispens för att yla

En vanlig attraktion för rovdjursturister är att få yla med vargar och förhoppningsvis få svar. Detta har skett vid tidpunkter som inte anses lämpliga. Naturvårdsverket ger ingen dispens för vargylning.

Rovdjursturism är en verksamhet som förutspåtts stor framgång i och med rovdjurens utbredning i Sverige. Trots spaltkilometer om hur bra man lyckats i andra länder har den svenska rovdjursturismen med inriktning varg inte gjort några betydande framsteg under alla de år vi haft varg. Under 2010 omsatte Svensk vargturism knappt 2 miljoner.

 

Yla med vargvalpar

Förhoppningsfulla vargturister har av de befintliga företagen många gånger erbjudits att yla med vargar. Att få syn på en eller flera vargar är svårt eftersom det inte är tillåtet att spåra dem. Detta har lett till att ylning varit ett av få sätt att ”komma nära” vargarna.

Naturvårdsverket har nu i en skrivelse påpekat att ylning i anslutning till lyor med valpar inte är lämpligt. Tidningen Svensk Jakt skriver att så skett i ett specifikt fall som verket uppmärksammar.

Vargturister skall ha övernattat i närheten av en lya och där ylat till valparna i hopp om svar. Ylning medelst övernattning har skett en gång i veckan under perioden juni till augusti.

Den typen av verksamhet kräver dispens enligt artskyddsförordningen ”eftersom åtgärden med beaktande av försiktighetsprincipen bedöms kunna påverka vargarnas bevarandestatus”, skriver Naturvårdsverket.

Verket slår fast att vargylning inte är lämplig under den aktuella perioden av flera skäl. Dels kan tiken stressas att flytta valparna av allt ylande och dels kan valparna bli mindre skygga för människor (habituerade). Vidare anser verket att det föreligger en risk att lyornas position blir allmän kännedom vilket de inte anser är önskvärt.

Verkets bedömning är att ”en dispens sannolikt inte kan medges då skäl för detta saknas”.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se