Skyddsjakt beviljad på två vargar i Skultunareviret

Vargarna i Skultunareviret har orsakat stor skada bland de boende i omgivningen. Flera ansökningar om skyddsjakt har gjorts men fått avslag. Den senaste ansökningen gällde hela reviret. Utdelningen blev två vuxna vargar.

Skultunavargarna har angripit tamboskap, sällskapshundar och jakthundar under en längre tid. När Tomas Jonasson fick sin andra hund tagen inom reviret ansöktes om skyddsjakt på samtliga vargar. LRF, Svenska Fåravelsföreningen och Svenska Jägareförbundet har via fullmakt undertecknat ansökan som Länsstyrelsen i Västmanland denna gång delvis godkände.

Förhoppningen om att få ta bort hela reviret fick inte bifall. Länsstyrelsens bedömning är att det är de vuxna vargarna som stått för merparten av angreppen och således är det på dem jakten skall koncentreras. Man bedömer att ungdjuren utan föräldrar inte skall orsaka mer skada då inga tidigare studier i liknande fall visar detta.

Länsstyrelsen uppmärksammar särskilt angreppen på tamhundar inne på gårdar som en besvärande faktor för vargarna. Man menar på att ökad tillsyn på gårdshundar inte alltid är förenligt med själva idén om en gårdshund och inte heller alltid praktiskt genomförbart.

De två jakthundar som dödats senast har skett efter det att jägare spårat av områdena men inte heller det har hjälpt för att undvika angrepp.

De aktuella vargarna inavelsgrad är så pass hög meddelar Länsstyrelsen att de har ringa betydelse för vargstammens bevarandestatus.

Läs hela dokumentet: Beslut Skyddsjakt Skultuna.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se