Halverad vargstam gav halverade skador, Estland

Efter att ha upplevt skadorna som allt för omfattande beslutade Estland vintern 2011 om att vargstammen skulle halveras. Resultatet blev föga överraskande också halverade skador. Under 2011 började estniska djurhållande bönder rapportera att skadorna nått kritiska nivåer. Kritiken nådde myndigheterna som i november samma år beslutade om att vargstammen skulle halveras och att något fler […]

Varghybrider påvisade i Estland

Under en vargjakt för två år sedan då ett jaktlag ringat in en vargflock bestående av yngre vargar noterades att de till utseendet skiljde sig markant mot vad man var van vid. Av de sex vargarna var fyra väldigt mörka och två individer var gulaktiga och påminde mer om draghundar. Vid universitetet i Tartu har […]

Fårägarna på Ösel säger nej till varg, Estland

Fårägare och lantbrukare i Saaremaa på ön Ösel utanför Estland har tagit till orda och uttryckt bestämda åsikter om att antalet vargar på ön måste begränsas. Helst av allt skulle de vilja göra ön till ett vargfritt territorium. Fårägare på ön Ösel utanför Estlands kust har fått nog av varg och vill helst av allt […]

Vargen allt mer närgången på Ösel

På den estniska ön Ösel har hittills 71 får dödats av varg i år. Samtidigt som fårägarna förlorar allt mer pengar på grund av förlusterna jobbar de allt hårdare för att kunna skydda sina fårbesättningar mot de hungriga vargarna. Nu börjar även människor påverkas av de orädda vargarna. En man fick fly upp i ett […]

218 människoliv skördades av Estlands vargar

I varje land som har eller har haft varg finns det en forskare som sammanställer historiska vargangrepp. I Estland heter den personen Ilmar Rootsi och han redovisar 136 väldokumenterade dödsfall orsakade av friska vargar. Den Estniske forskaren Ilmar Rootsi har i en grundlig studie (1995 och 2001) funnit 218 dokumenterade fall av dödliga vargangrepp i […]

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se